Muang Thai
Smile Club Logo
Muang Thai Smile Club Logo
EN
รายละเอียดเงื่อนไขและวิธีการร่วมกิจกรรมโครงการเมืองไทยวัยเก๋าคุ้มทั่วไทย(เพื่อผู้สูงอายุ)
กับเส้นทาง Smile Journey ภาคใต้
รายละเอียดเงื่อนไขและวิธีการร่วมกิจกรรมโครงการเมืองไทยวัยเก๋าคุ้มทั่วไทย(เพื่อผู้สูงอายุ)กับเส้นทาง Smile Journey ภาคใต้

รายละเอียดเงื่อนไขและวิธีการร่วมกิจกรรม

ต่อที่ 1:

1.สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทผ่านการโทรศัพท์หรือฝากข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค และให้ข้อมูลกับโครงการเส้นทาง Smile Journey ครบ โดยข้อมูลประกอบด้วย ชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560 จะได้รับสิทธิ์ร่วมลุ้นจับ รางวัล Lucky draw จำนวน 1 สิทธิ์ (1 รายชื่อ = 1 สิทธิ์ ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียน มีการลงทะเบียนเข้ามามากกว่า 1 ครั้ง ในรอบ 3 เดือน ทางบริษัทฯ จะทำการคัดแยกให้เหลือเพียง 1 รายการเท่านั้น)

2. ของรางวัล แบ่งเป็น 3 รางวัล ได้แก่

  • รางวัลที่ 1 รางวัลห้องพักที่ Aava Resort & Spa จ.นครศรีธรรมราช ห้อง Deluxe bungalow จำนวน 2 คืน มูลค่า 5,100 บาท (ต่อคืน) สามารถเข้าพักได้ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 10,200 บาทเลือกเข้าพักได้นับจากวันที่ได้รับรางวัล ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่สามารถใช้ได้ในช่วง Peak season ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561)
  • รางวัลที่ 2 รางวัลห้องพักโรงแรมโนโวเทล จ.ชุมพร ห้อง Suite จำนวน 1 คืน มูลค่า 4,120 บาท สามารถเข้าพักได้ 2 ท่าน จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 12,360 บาท เลือกเข้าพักได้นับจากวันที่ได้รับรางวัล ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  • รางวัลที่ 3 รางวัลห้องพักวิลล่า วาริช จ.ชุมพร ห้อง Riverside Villa Standard จำนวน 1 คืน มูลค่า 890 บาท สามารถเข้าพักได้ 2 ท่าน จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 8,900 บาท เลือกเข้าพักได้นับจากวันที่ได้รับรางวัล ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ต่อที่ 2:

  1. ลูกค้าที่โทรสมัครและชำระเบี้ยประกันภัยโครงการ เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560
  2. โดยจำนวนเบี้ยประกันภัยรวมรายปีทุก 15,000 บาท จะได้รับสลากรางวัลจำนวน 1 สลาก จำนวนสลากจะคำนวณต่อกรมธรรม์ รวมถึงสัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายและคำนวณเบี้ยประกันภัยเป็นจำนวนเต็ม (ปัดเศษทิ้ง) เพื่อร่วมลุ้นรางวัล
  3. ของรางวัล แบ่งเป็น 3 รางวัล ได้แก่
  • รางวัลที่ 1 รางวัลแพ็กเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน ที่ Aava Resort & Spa จ.นครศรีธรรมราช ห้อง Family Villa สำหรับ 4 ท่าน มูลค่า 25,000 บาท (ต่อแพ็กเกจต่อวัน) พร้อมด้วยบริการรถรับส่งสนามบินและ Full 2 days trip จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 50,000 บาท (ราคานี้ได้รวมอาหารเช้าสำหรับ 4 ท่าน+ทัวร์ชมปลาโลมา 1 วัน +ทัวร์คีรีวง 1 วัน และบริการรถรับ-ส่ง สนามบินแล้ว) เลือกเข้าพักได้นับจากวันที่ได้รับรางวัล ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่สามารถใช้ได้ในช่วง Peak season ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561)
  • รางวัลที่ 2 รางวัลห้องพัก อนันตรา สิเกา รีสอร์ท จ.ตรัง ห้อง Pool Suite จำนวน 2 คืน มูลค่า 15,000 บาท(ต่อคืน) สามารถเข้าพักได้ 2 ท่าน จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 120,000 บาท เลือกเข้าพักได้นับจากวันที่ได้รับรางวัล ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ยกเว้นวันหยุดยาวและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • รางวัลที่ 3 รางวัลห้องพักโรงแรมโนโวเทล จ.ชุมพร ห้อง SUPERIOR 1 KING BED POOL VIEW จำนวน 2 คืน มูลค่า 3,178 บาท(ต่อคืน) สามารถเข้าพักได้ 2 ท่าน จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 63,560 บาท เลือกเข้าพักได้นับจากวันที่ได้รับรางวัล ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 29 รางวัล มูลค่า 265,020 บาท

เกณฑ์การตัดสินและการแจกของรางวัล:

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการจับสลากรางวัลต่อที่ 1 และต่อที่ 2 ในวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านระบุชื่อตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นมารับแทน หรือเปลี่ยนมือผู้รับได้
3. ของรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ที่ทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมเพื่อรับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
6. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.muangthai.co.th พร้อมโทรติดต่อแจ้งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลให้ทราบภายในวันที่ 30 กันยายน 2560
7. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยผู้โชคดีสามารถรับรางวัลมูลค่าสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
8. พนักงาน,ฝ่ายขาย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลจากการจับสลากในรายการนี้
9. ได้รับอนุมัติในการจับสลากชิงโชคจากกระทรวงมหาดไทย อ้างอิงตามใบอนุญาตเลขที่ 730/2560 และ 731/2560

ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):