Muang Thai
Smile Club Logo
Muang Thai Smile Club Logo
EN
ดูแลพอร์ตการลงทุนของคุณให้เป็นไปตามแผน
ด้วยบริการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ สำหรับลูกค้าประกันชีวิตควบการลงทุน

ใครสามารถได้รับบริการนี้บ้าง
ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าใหม่ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน


ทำไมถึงควรทำการปรับสัดส่วน

  • ตัวช่วยรับมือกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง เช่น กรณีตลาดหุ้นเกิดการปรับฐานอย่างรุนแรง
  • ช่วยดูแลจัดการพอร์ตลงทุนระยะยาว โดยให้สัดส่วนการลงทุนกลับมาอยู่ในสัดส่วนที่ออกแบบไว้
  • ควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนไม่ให้ผันผวนเกินกว่าที่จะรับได้
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมจากการปรับพอร์ต

ผลตอบแทนจากการลงทุนขึ้นอยู่กับสภาวะและความผันผวนของตลาด ลูกค้าอาจจะได้รับผลตอบแทนสูงหรือต่ำบางกรณีอาจขาดทุน

*คำเตือน ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):