ข้อมูลแบบประกัน

ระยะเวลาเอาประกันภัย

10 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

5 ปี

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 65 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขั้นต่ำ 30,000 บาท

การตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ