ข้อมูลแบบประกัน

ระยะเวลาเอาประกันภัย

10 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

5 ปี

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 65 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขั้นต่ำ 30,000 บาท

การตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

วางแผนเรื่องภาษี และรับเงินจ่ายคืนทุกปี ให้คุณได้มากกว่าออมทรัพย์ รับ Cashback 20% คำนวณเบี้ย คลิก

*เงื่อนไขการรับ Cash Back 20%
• สำหรับผู้ที่สมัครทำประกันชีวิตโครงการสมาร์ท รีเทิร์น 10/5 และชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีผ่านช่องทาง Rabbit LINE Pay ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 2561 รับ Cash Back 20% สำหรับเบี้ยประกันภัยปีแรก จำกัดเพียง 100 ท่านแรกเท่านั้น
• ลูกค้าจะได้รับ Cash back ในรูปแบบ E-Wallet ผ่าน Rabbit LINE Pay Application ภายใน 60 วันหลังทำรายการสำเร็จ โดยที่ลูกค้าจำเป็นจะต้องเปิด E-Wallet ที่ Rabbit LINE Pay Application ก่อน
• เงื่อนไขการ รับ Cash Back เป็นไปตามที่ Rabbit LINE Pay กำหนด