บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เพิ่มความสะดวกแก่ท่านด้วยบริการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยประจำปีภาษี 2560 (เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) ผ่านหลายช่องทางแสนสะดวก ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้

ช่องทางที่ 1 : Smile Service Application

1. เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Smile Service โดยกด เข้าสู่ระบบ

กรณีเป็นสมาชิกเมืองไทย Smile Club : เข้าสู่ระบบโดยใช้เลขประจำตัวผู้เอาประกันภัย หรือเลขบัตรประชาชนของท่าน และรหัสผ่าน 4 หลัก

กรณีลูกค้าทั่วไป : เข้าสู่ระบบโดยใช้เลขประจำตัวผู้เอาประกันภัย หรือเลขบัตรประชาชนของท่าน และรหัสผ่าน 6 หลัก

2. กดเลือกเมนู ดาวน์โหลด

3. เลือกกรมธรรม์ที่ท่านต้องการขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยฯ โดยสามารถดูรายละเอียดกรมธรรม์ทั้งหมดได้ที่เมนู ดูรายการทั้งหมด (เลื่อนหน้าจอขึ้น-ลง) หลังจากนั้นให้กดเลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการ

หมายเหตุ: ท่านสามารถกดเลือกปี พ.. สำหรับขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 2552

4. กดเลือก Preview สำหรับดูตัวอย่างหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย หรือกดเลือก Print หรือ Email ในการขอรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย

กรณีเลือกส่งอีเมล

1. ระบบจะให้ระบุอีเมลที่ประสงค์จะให้ส่งไฟล์หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย

2. กดปุ่ม “ส่ง” และรอรับไฟล์หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยทางอีเมลที่ระบุไว้

ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยเหมือนฉบับเอกสารจริง สามารถพิมพ์เอกสารเป็นหลักฐานในการยื่นขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีฯ ได้

สะดวกยิ่งขึ้น!! ท่านสามารถสมัครขอรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยในปีถัดไปทางอีเมลโดยอัตโนมัติที่เมนู สมัครขอรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย

 

ช่องทางที่ 2: www.muangthai.co.th/smileservice

1. เข้าเว็บไซต์ www.muangthai.co.th/smileservice  หลังจากนั้นกด เข้าสู่ระบบ

กรณีเป็นสมาชิกเมืองไทย Smile Club: เข้าสู่ระบบโดยใช้เลขประจำตัวผู้เอาประกันภัย หรือเลขบัตรประชาชนของท่าน และรหัสผ่าน 4 หลัก

กรณีลูกค้าทั่วไป: เข้าสู่ระบบโดยใช้เลขประจำตัวผู้เอาประกันภัย หรือเลขบัตรประชาชนของท่าน และรหัสผ่าน 6 หลัก

2. กดเลือกเมนู ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย (แถบเมนูด้านซ้ายมือ)

3. เลือกปีพ.ศ. ที่ท่านต้องการขอหนังสือรับรองฯ หลังจากนั้นเลือกกรมธรรม์ที่ท่านต้องการขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยฯ

4. กดเลือก “ดูภาพ” สำหรับดูตัวอย่างหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย หรือกดเลือก “ดำเนินการพิมพ์ตามรายการที่เลือกไว้” ในการขอรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย

 

ช่องทางที่ 3: ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ

ท่านสามารถดูที่ตั้งศูนย์บริการเมืองไทยประกันชีวิต สาขาใกล้บ้านท่านได้ที่นี่ www.muangthai.co.th/location/result

 

ช่องทางที่ 4: ผ่านระบบอัตโนมัติ ที่โทร. 1766 เมืองไทย Smile

1. โทร.1766 เมืองไทย Smile หลังจากนั้นกด 1 เพื่อทำรายการผ่านระบบอัตโนมัติ

2. กด1 เพื่อเข้าสู่เมนูกรมธรรม์ และกด 1 อีกครั้ง (กรณีเป็นผู้เอาประกัน) หลังจากนั้นระบบจะให้ท่านระบุหมายเลขกรมธรรม์ 10 หลักและตามด้วยเครื่องหมาย #

3. กดรหัสส่วนตัว 4 หลักของท่าน (หากทำธุรกรรมครั้งแรก รหัสส่วนตัวคือ พ.ศ.เกิดของท่าน) และตามด้วยเครื่องหมาย #

หมายเหตุ : หากท่านระบุเลขกรมธรรม์ หรือรหัสส่วนตัวผิด เกิน 3 ครั้ง ระบบจะทำการโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล หรือเพื่อทำการรีเซ็ตรหัสผ่านของท่าน

4. หลังจากนั้นกด 5 เพื่อขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย และกด 1 เพื่อขอเลือกช่องทางการรับหนังสือรับรองฯ จากนั้นท่านสามารถเลือกกด 1 เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ผ่านช่องทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่กรมธรรม์ที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับบริษัทฯ หรือ กด2 เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ผ่านช่องทางโทรสาร

หมายเหตุ หากท่านต้องการเลือกช่องทางการรับหนังสือรับรองฯ ผ่านช่องทางโทรสาร กรุณาติดต่อเข้ามาโดยใช้หมายเลขเครื่องโทรสารเท่านั้น