AMOR

AMOR ใหม่ล่าสุด

15 ต.ค. 62 – 15 ม.ค. 63 ร้าน AMOR

PRINT

สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง Smile Service Application และรับสิทธิ์ ณ เคาน์เตอร์ร้านค้าเท่านั้น โดยเมื่อกดใช้สิทธิ์แล้วรหัสสำหรับการใช้รับสิทธิ์จะมีเวลาหมดอายุ สมาชิกฯต้องใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด

25 Smile Points ต่อ 1 สิทธิ์ แลกรับส่วนลดแทนเงินสด มูลค่า 100 บาท สำหรับซื้อสินค้าทุกประเภทในร้าน

จำนวนทั้งหมด 800 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ : 15 ต.ค. 62 – 15 ม.ค. 63  หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
แลกรับสิทธิ์ได้ที่ : Smile Service Application 
หมายเหตุ : กรุณาใช้สิทธิ์ภายใน 15 นาที ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
สถานที่รับสิทธิ์ : ร้าน AMOR ทุกสาขา

คลิกดูสาขาที่ร่วมรายการ

1.สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถรับสิทธิ์ได้สูงสุดจำนวน 4 สิทธิ์ / ท่าน / วัน 
2.สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกคะแนนผ่านช่องทาง Smile Service Application และนำรหัสที่ได้รับจาก Application ไปแลกรับสินค้ากับร้าน AMOR เมื่อกดแลกคะแนนแล้วรหัสสำหรับการใช้รับสิทธิ์จะมีเวลาหมดอายุภายใน 15 นาที
3. ตัวแทนและพนักงานของบมจ. เมืองไทยประกันชีวิต สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
4.ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมคะแนนสะสมหรือโอนคะแนนสะสมได้และไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้ไปแล้วทุกกรณี 
5.เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
6.เงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามที่ร้าน AMOR กำหนด
7.คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
8.คะแนนสะสม Smile Point สามารถใช้เข้าร่วมกิจกรรม, รับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าพันธมิตร และสามารถลุ้นรับโชคใหญ่ได้ตลอดทั้งปี
9.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 ตลอด 24 ชั่วโมง