กระเช้าดอยคำ

กระเช้าดอยคำ ใหม่ล่าสุด

1 พ.ย. 62 - 15 ม.ค. 63 ร้านดอยคำ

PRINT

1 พ.ย. 62 – 15 ม.ค. 63 (หรือครบสิทธิ์ก่อน)
รับสิทธิ์ทาง SMILE SERVICE APPLICATION ณ ร้านดอยคำทุกสาขา 

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club
- รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อกระเช้า หรือกิ๊ฟเซ็ตปีใหม่ดอยคำ*
1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / ตลอดโครงการ  จำนวนทั้งหมด 1,500 สิทธิ์
รับสิทธิ์ทาง SMILE SERVICE APPLICATION แสดงรหัสรับสิทธิ์ ณ ร้านดอยคำ ภายใน 15 นาที

*จำกัดยอดซื้อ / คน / ใบเสร็จ ไม่เกิน 20,000 บาท
1.ไม่สามารถใช้ร่วมส่วนลดอื่นๆได้ 
2.ไม่สามารถแลก, เปลี่ยน, ทอนเป็นเงินสดได้
3.กรณี capture หน้าจอไม่สามารถรับสิทธิ์ได้
4.เงื่อนไขการใช้สิทธิพิเศษเป็นไปตามที่ ร้านดอยคำ กำหนด
5.พนักงานและตัวแทนของ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิ์ได้
6.บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์แล้ว บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
8.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง