HMC BASIC SCREENING

HMC BASIC SCREENING ใหม่ล่าสุด

19 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2562 โฮลิสติค เมดิคอล เซ็นเตอร์

PRINT
เมืองไทย Smile Club ร่วมกับโฮลิสติค เมดิคอล เซ็นเตอร์ (Holistic Medical Centre) มอบสิทธิพิเศษแก่สมาชิกเมืองไทย Smile Club ระดับ ระดับ Platinum และ Prestige  ในการรับสิทธิ์ตรวจโปรแกรม Basic Screening ฟรี โดยนำผู้ติดตามไปได้อีก 1 ท่าน  สามารถรับสิทธิ์ ได้ที่ Smile Service Application
 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ์
-  กดรับสิทธิ์และเข้ารับบริการ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 31  ธันวาคม  2562      
ข้อจำกัดในการรับสิทธิ์ : 
เฉพาะสมาชิกเมืองไทย Smile Club ระดับ Platinum และ Prestige
-  จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดโครงการ
ช่องทางการรับสิทธิ์ : Smile Service Application
สถานที่รับบริการ : โฮลิสติค เมดิคอล เซ็นเตอร์ (Holistic Medical Centre) (อาคาร 253 อโศก ชั้น 10)
ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้รับบริการอายุ  20  ปีขึ้นไป
 

1.สมาชิกเมืองไทย Smile Club ระดับ ระดับ Platinum และ Prestige สามารถรับสิทธิ์ ผ่าน Smile Service Application และนำ Code ที่ได้รับแสดงให้เจ้าหน้าที่ โฮลิสติค เมดิคอล เซ็นเตอร์ (Holistic Medical Centre) ในวันที่เข้ารับบริการ
2.กรุณาสำรองสิทธิ์เข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย  1 วัน โทร. 02-6408090 
3.กรณีมีผู้ติดตาม จะต้องเข้ารับบริการในวันและเวลาเดียวกัน เท่านั้น
4.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ 
5.สามารถกดรับสิทธิ์และเข้าบริการได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 31  ธันวาคม  2562   
6.รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นได้ในทุกกรณี
7.เงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามที่ โฮลิสติค เมดิคอล เซ็นเตอร์ (Holistic Medical Centre) กำหนด
8.เงื่อนไขการรับสิทธิ์เป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง  ข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1766  เมืองไทยประกันชีวิต ทุกวัน ตลอด 24  ชั่วโมง