SMILE HEALTHY REDEMPTION ร้านยากรุงเทพ

SMILE HEALTHY REDEMPTION ร้านยากรุงเทพ ใหม่ล่าสุด

15 ตุลาคม –31 ธันวาคม 2562 ร้านยากรุงเทพ

PRINT

เมืองไทย Smile Club มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสมSmile Point รับสิทธิพิเศษ
ณ ร้านยากรุงเทพ

- ใช้คะแนนสะสม Smile Point 1 คะแนน รับบัตรสมาชิกร้านยากรุงเทพ (ค่าสมัครปกติ 49 บาท)
- ใช้คะแนนสะสม Smile Point 10 คะแนน รับคะแนนสะสมร้านยากรุงเทพ 100 คะแนน

โดยรับสิทธิ์ทาง SMILE SERVICE APPLICATION แสดงรหัสรับสิทธิ์ ณ ร้านยากรุงเทพ ภายใน 15 นาที
ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ 15 ตุลาคม –31 ธันวาคม 2562

1.  ขอสงวนสิทธิ์ผู้แลกคะแนนสะสมต้องเป็นสมาชิกบัตรเมืองไทย Smile Club กรณีโอนสิทธิ์ จะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน เขียนมอบอำนาจให้ผู้รับโอนสิทธิ์
2.  การใช้คะแนนสะสม Smile Point 1 คะแนน รับบัตรสมาชิกร้านยากรุงเทพ (ค่าสมัครปกติ 49 บาท) 
3.  คะแนนสะสมเมืองไทย Smile Point 10 คะแนน รับคะแนนสะสมร้านยากรุงเทพ 100 คะแนน ได้สูงสุด 4 สิทธิ์ / ท่าน / วัน                   
4.  สมาชิกฯ สามารถใช้สิทธิ์แสดงรหัสรับสิทธิ์ภายในวันที่แลกคะแนนไว้เท่านั้น 
5.  คะแนนสะสมเมืองไทย Smile point ที่แลกคะแนนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอแจ้งยกเลิกใดๆ เพื่อขอคืนคะแนนสะสมได้ 
6.  เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ร้านยากรุงเทพกำหนด
7.  เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทยประกันชีวิต ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
8.  คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club