เมืองไทย SMILE HEALTHY TRIP สุขกาย สบายใจ @ อุทัยธานี

เมืองไทย SMILE HEALTHY TRIP สุขกาย สบายใจ @ อุทัยธานี เต็มแล้ว

14-15 กันยายน 2562 จังหวัดอุทัยธานี

PRINT

สิทธิ์เต็มแล้ว

ขอเรียนเชิญสมาชิกเมืองไทย Smile Club ร่วมทริปสโลว์ไลฟ์สุขกายสบายใจอุทัยธานี เมืองเล็กๆ ที่สงบเงียบ เรียบง่าย โอบล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า สุขกายไปกับกิจกรรมสปาเกลือและโยคะในน้ำ สบายใจไปกับกิจกรรมไหว้พระและล่องเรือชมวิถีชีวิตริมน้ำสะแกกรัง พร้อมที่พัก โรงแรมอวตาร สปา เมาม์เทน สวีท รีสอร์ท
สถานที่ : จ.อุทัยธานี
การเดินทาง : เดินทางไป – กลับ โดยรถตู้ปรับอากาศ
วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ 14-15 กันยายน 2562
เริ่มสำรองสิทธิ์ : 2 สิงหาคม – 10 กันยายน 2562 หรือจนกว่าจะเต็ม
คะแนนสะสม
1.สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม 1,500 คะแนน ต่อ 1 ท่าน
2.ผู้ติดตามที่ไม่ใช่สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม 1,800 คะแนน ต่อ 1 ท่าน 
จำนวน : จำกัด 40 ที่นั่ง เท่านั้น

คลิกเพื่อดูกำหนดการเดินทาง

1.จำกัดเฉพาะสมาชิกเมืองไทยSmile Club 1 ท่าน แลกได้สูงสุด 2 ที่นั่งเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
2.สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่คะแนนสะสมไม่เพียงพอ สามารถรวมคะแนนสะสมได้ โดยผู้โอนคะแนนสะสมต้องเป็น   ครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยาของสมาชิกฯผู้ร่วมเดินทางเท่านั้น
3.ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุตั้งแต่ 12  ปีขึ้นไป (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมีผู้ปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เท่านั้น)
4.สอบถามรายละเอียดและสำรองสิทธิ์  โทร 1766 กด 4 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
5.สมาชิกเมืองไทยSmile Club ที่มีสถานะเป็นพนักงานและตัวแทน บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
6.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักตามความเหมาะสม  โดยเข้าพัก 2 ท่าน/1 ห้อง  
7.การแลกคะแนนสะสมดังกล่าวนี้ได้รวมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าพาหนะเดินทางไปกลับ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ทั้งหมด 5 มื้อ
8.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
9.คะแนนสะสม Smile Point เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

** สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อมีการโทรเข้ามาสำรองสิทธิ์ที่1766 กด 4  และมีการยืนยันตัดคะแนนสะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น