เมืองไทย SMILE @SIZZLER

เมืองไทย SMILE @SIZZLER ใหม่ล่าสุด

1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 ร้าน Sizzler ทุกสาขา

PRINT

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถใช้คะแนนสะสม Smile Point แทนส่วนลดเงินสดและอาหารชุด Combination ณ ร้าน Sizzler ทุกสาขา

สิทธิพิเศษ
1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม 50 คะแนน แลกรับสิทธิ์ใช้แทนเงินสด มูลค่า 200 บาท
สำหรับการชำระค่าอาหาร ณ ร้าน Sizzler ทุกสาขา (จำกัดจำนวน 1ท่าน / 2 สิทธิ์ / วัน จำนวน 1,815 สิทธิ์ตลอดโครงการ)
2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม 125 คะแนน แลกรับสิทธิ์ใช้แทนเงินสด มูลค่า 500 บาท
สำหรับการชำระค่าอาหาร ณ ร้าน Sizzler ทุกสาขา (จำกัดจำนวน 1ท่าน / 2 สิทธิ์ / วัน จำนวน 1,500 สิทธิ์ตลอดโครงการ)
3. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม 95 คะแนน แลกรับอาหารชุด COMBINATION 1 ชุด (มูลค่า 399 บาท)
ณ ร้าน Sizzler ทุกสาขา (จำกัดจำนวน 1ท่าน / 1 สิทธิ์ / วัน จำนวน 1,000 สิทธิ์ตลอดโครงการ)
4. พิเศษ!! สมาชิกเมืองไทย Smile Club ระดับ Platinum และ Prestige รับฟรี ชามะนาว 1 เซ็ต (มูลค่า 89 บาท)
ณ ร้าน Sizzler ทุกสาขา (จำกัดจำนวน 1ท่าน / 1 สิทธิ์ตลอดโครงการ จำนวน 2,000 สิทธิ์ตลอดโครงการ)

รับสิทธิ์ได้ที่   Smile Service Application และแสดง Barcode ณ จุดชำระเงินร้าน Sizzler ภายใน 15 นาที
ระยะเวลาการจัดโครงการ : 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนแลกรับสิทธิ์ผ่าน Smile Service Application และต้องแสดง Barcode ณ จุดชำระเงินร้าน Sizzler ภายใน 15 นาทีเท่านั้น สงวนสิทธิ์ห้ามแคปหน้าจอเพื่อใช้รับสิทธิ์
2. สิทธิ์ส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
3. เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ เป็นไปตามที่ Sizzler กำหนด
4. คะแนนสะสม Smile Point ที่แลกรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมทุกกรณี
5. พนักงานและตัวแทน บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สามารถร่วมกิจกรรมได้
6. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
7. คะแนนสะสม Smile Point สามารถใช้เข้าร่วมกิจกรรม, รับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าพันธมิตร และสามารถลุ้นรับโชคใหญ่ได้ตลอดทั้งปี
8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทยประกันชีวิต ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด