Smile Carepro 2019 (Health at Home)

Smile Carepro 2019 (Health at Home) ใหม่ล่าสุด

วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2562 Health at Home

PRINT

บริการผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่บ้าน โดยผู้ดูแลมืออาชีพ ที่สามารถติดตาม และรายงานอาการคนไข้ผ่าน Application เพื่อให้คุณอุ่นใจ  
สมาชิกเมืองไทย Smile Club รับส่วนลดค่าบริการ เพียงแจ้งรหัสก่อนรับบริการกับ Health At Home
- รหัส MTL1000 รับส่วนลด 1,000 บาทสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่ใช้ Package  1 Day, 3 Days, 5 Days และ 15 Days
- รหัส MTL3000 รับส่วนลด 3,000 บาทสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่ใช้ Package  30 Days
หรือ สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile Point เพื่อรับบริการ ดังนี้

Package รายละเอียด 1Day 3Days 5Days
Package O เฝ้าที่รพ.แทนญาติ
ผู้ดูแลช่วยงานพยาบาล
ไม่ต้องทำหัตถการ
350 คะแนน 900 คะแนน 1,375 คะแนน
Package A คนไข้ช่วยเหลือตัวเองได้
ผู้ดูแลช่วยเหลือกิจวัตรทั่วไป ขับถ่าย
แต่งตัว ป้อนอาหาร
400
คะแนน
1,100
คะแนน
1,500
คะแนน
Package B คนไข้อาจจะต้องพยุง หรือใช้รถเข็น ผู้ดูแลต้องมีทักษะพิเศษในการเคลื่อนย้าย 450
คะแนน
1,200
คะแนน
1,750
คะแนน
Package C คนไข้อาการหนัก อาจจะติดเตียง หรือต้องให้อาหารทางสายยาง ซัคชั่นดูดเสมหะ
หรืออัลไซเมอร์รุนแรง
500
คะแนน
1,350
คะแนน
2,000
คะแนน

ระยะเวลาใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสม : 26 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2562
ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการพื้นที่เขตจังหวัดกรุงเทพฯ เท่านั้น! สอบถามรายละเอียด Package และพื้นที่การให้บริการได้ที่ Health At Home 02-080-3936

1. สมาชิกฯ แจ้งรหัสรับส่วนลด กับ Health at Home เพื่อรับส่วนลดจากราคาปกติ
2. สมาชิกฯ สามารถแลกคะแนนสะสมได้ที่ โทร.1766 เมืองไทยประกันชีวิต กด 4 
3. สมาชิกฯ โทรสอบถามการใช้บริการ กับทาง Health at Home เพื่อเป็นข้อมูลในการรับบริการให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย ที่เบอร์โทร.: 02-080-3936 เวลา 09.00 -17.00 น.
4. สมาชิกฯ เมื่อทำการแลกคะแนนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการติดต่อกลับจากทาง Health at Home เพื่อทำการนัดหมายในการรับบริการ ภายใน 3 วันทำการ 
5. สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับบริการล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ ที่โทร : 02-080-3936 เวลา 09.00 -17.00 น.
ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการพื้นที่เขตจังหวัดกรุงเทพฯ เท่านั้น!
6. ไม่จำกัดสิทธ์ในการแลกคะแนนสะสมทุกบริการ
7. สมาชิกฯ ที่แลกคะแนนสะสมต้องแจ้งช่วงเวลาที่ชัดเจนในการขอใช้บริการ ดังนี้
7.1 เวรกลางวัน 07.00 -19.00 น. = 12 ชม. (1เวร)
7.2 เวรกลางคืน 19.00 – 07.00 น. = 12 ชม. (1เวร)
8. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมได้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2562
9. พนักงานและตัวแทนของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สามารถใช้สิทธิ์ได้
10. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดอื่นได้
11. เงื่อนไขการรับบริการเป็นไปตาม Health at Home กำหนด
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.1766 เมืองไทยประกันชีวิต กด 4 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -17.00.น.(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
13. เมืองไทย Smile Club โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงผู้ให้สิทธิในการแลกคะแนนสะสมเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการดังกล่าว หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ที่โทร : 02-080-3936 เวลา 09.00 -17.00 น.
 
เงื่อนไขการรับบริการ และคำแนะนำ จาก Health at Home
บริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด ในฐานะตัวกลางสำหรับบริการคัดกรอง จัดหาและจัดส่งผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “แคร์โปร” ให้กับ ครอบครัว ญาติ ผู้ใกล้ชิด รวมถึงตัวคนไข้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”
1. ลูกค้าและคนไข้ต้องจัดเวลาให้แคร์โปรออกไปซื้อและรับประทานอาหาร 3 มื้อ รวมทั้งอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ในครัวเช่น ตู้เย็น ไมโครเวฟ
2. แคร์โปรจะทำความสะอาดขั้นพื้นฐานเพื่อสุขอนามัยที่ดีภายในห้องนอนและห้องน้ำของคนไข้เท่านั้น
3. แคร์โปรไม่สามารถอุ้มยกคนไข้แบบลอยตัวเพียงคนเดียว เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายสูง บริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการในทุกกรณี 
4. แคร์โปรหนึ่งท่านสามารถดูแลคนไข้ได้เพียงหนึ่งท่าน ยกเว้นจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์และพยาบาล เห็นควรให้มีแคร์โปรมากกว่าหนึ่งท่านต่อคนไข้หนึ่งท่าน เช่น คนไข้ที่มีน้ำหนักมากหรือมีอาการป่วยในขั้นหนักที่ต้องได้รับการดูแลตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน คนไข้อัลไซเมอร์ที่มีอาการหลงวันหรือเวลา นอนไม่หลับ คนไข้ที่ต้องทำการดูดเสมหะตลอดช่วงกลางคืน และคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะ ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยช่วงกลางคืนเป็นต้น หากพบว่าแคร์โปรต้องดูแลคนไข้มากกว่าหนึ่งท่าน บริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการทันที 
5. ลูกค้าและคนไข้ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการล่วงละเมิดทางคำพูด หรือร่างกายของแคร์โปร หากพบว่าลูกค้าและคนไข้ล่วงละเมิดทางคำพูดหรือทางร่างกายของแคร์โปร ทางบริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า พร้อมสงวนสิทธิ์พิจารณาไม่คืนเงินทั้งหมด นอกจากนี้ลูกค้าและคนไข้ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อแคร์โปรทั้งทางแพ่งและอาญา 
6. บริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัดไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการติดต่อกันเองระหว่างลูกค้าและคนไข้กับแคร์โปร โดยไม่ผ่านระบบของบริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด 
7. ระหว่างการให้บริการ ลูกค้าหรือคนไข้ต้องแจ้งบริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของงาน หากพบว่ามีการมอบหมายงานนอกเหนือจากที่กำหนดไว้หรือบังคับให้ทำแคร์โปรทำงานเกินข้อตกลงโดยไม่เต็มใจ แคร์โปรมีสิทธิ์ปฏิเสธได้ และบริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตัวแคร์โปร หรือยกเลิกการให้บริการทันที
8. แคร์โปรจะดูแลคนไข้ตามแผนการรักษาจากแพทย์เจ้าของคนไข้เท่านั้น หากคนไข้มีภาวะความเสี่ยงที่นอกเหนือจากความสามารถของแคร์โปร และทางบริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด  ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าหรือตัวคนไข้แล้ว แต่ลูกค้าหรือตัวคนไข้ปฏิเสธคำแนะนำดังกล่าว บริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัดและแคร์โปรจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับครอบครัวของคนไข้หรือตัวคนไข้ทั้งสิ้น
9. บริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัดขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิเสธหรือขอยุติการให้บริการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากทางลูกค้าหรือตัวคนไข้แต่อย่างใด
10. กรณีทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย ให้ลูกค้าหรือตัวคนไข้แจ้งความต่อเจ้าหน้าตำรวจในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบทันที หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดของแคร์โปรที่บริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด จัดหามาให้ ทางบริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด จะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดตามมูลค่าจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท
11. กิจกรรมเหล่านี้ต้องใช้พยาบาลวิชาชีพเท่านั้น (1) เปลี่ยนสายอาหาร (2) เปลี่ยนสายปัสสาวะ (3) ทำแผลลึกเห็นกล้ามเนื้อระดับสี่ (4) ฟอกไต (5) เจาะเลือด (6) ฉีดยาเข้าเส้นเลือด โดยหากพบว่าทางลูกค้าและครอบครัวมอบหมายให้แคร์โปรทำ ทางบริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัดและแคร์โปรจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับคนไข้ทั้งสิ้น 
12. ขอบเขตการดูแล (1) ที่โรงพยาบาล: ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไปของคนไข้ เช่น การอาบน้ำ ขับถ่าย แต่งตัว จัดเตรียมยา ตามอาการของคนไข้ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำโรงพยาบาลตามขอบเขตการดูแลที่ทางโรงพยาบาลอนุญาตหรือกำหนดไว้ (2) ที่บ้าน: ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไปของคนไข้ เช่น การอาบน้ำ ขับถ่าย แต่งตัว จัดเตรียมยา จัดเตรียมอาหาร ทำอาหารเมนูพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับคนไข้ เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก อาหารปั่น ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะตามขอบเขตที่ครอบครัวแจ้ง พาคนไข้ไปโรงพยาบาลตามนัดหมายจากแพทย์ 
13. เวลาในการทำงาน (1) เวรกลางวัน (ไป-กลับ) 07.00-19.00 น.หรือ 08.00-20.00 น. (2) เวรกลางคืน (ไป-กลับ) 19.00-07.00 น. หรือ 20.00-08.00 น. (3) การให้บริการรูปแบบพักอาศัยกับคนไข้ แคร์โปรจะเน้นการดูแลในช่วงเวลากลางวันเป็นหลัก และไม่ สามารถให้บริการได้ตลอดเวลาในช่วงกลางคืน เช่น ตื่นทุกๆชม. แคร์โปรสามารถสแตนด์บายเพื่อเปลี่ยนแพมเพิร์ส พลิกตัว และช่วยเหลือเมื่อคนไข้มีอาการผิดปกติได้
14. หากมีการแจ้งแคร์โปรให้ทำงานมากกว่าบริการขั้นพื้นฐานดังกล่าวในช่วงกลางคืน จนทำให้แคร์โปรไม่มีเวลาพักผ่อน ทางบริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการดูแลรูปแบบพักอาศัยกับคนไข้ และแนะนำให้ใช้บริการแคร์โปรสองคนดูแลเวรกลางวันและเวรกลางคืนแยกกัน  บริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตัวแคร์โปรระหว่างสัญญาในทุกกรณี เพื่อการให้บริการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อคนไข้ โดยรักษามาตรฐานการดูแลให้มีคุณภาพคงเดิม
 
ค่าบริการ นโยบายการยกเลิกบริการและการคืนเงิน
15. ค่าบริการของแคร์โปรรวมถึง (1) ค่าเดินทางไปเริ่มงานครั้งแรกและค่าเดินทางหลังจบงาน สำหรับกรณีที่แครโปรไปพักกับคนไข้ (2) ค่าเดินทางไปทำงานและค่าเดินทางกลับ สำหรับแคร์โปรที่ให้บริการเวรกลางวันและเวรกลางคืน (ไป-กลับ) (3) ค่าอาหาร 3 มื้อของแคร์โปร โดยทางลูกค้าหรือตัวคนไข้ต้องอนุญาตให้แคร์โปรใช้อุปกรณ์ในการเตรียมหรือปรุงอาหารร่วมด้วย เช่น ตู้เย็น ไมโครเวฟ หากที่พักอาศัยของคนไข้หรือสถานที่ที่รับการบริการอยู่ห่างจากแหล่งขายอาหารที่มีราคาเหมาะสม (มื้อละไม่เกิน 50 บาท) ขอความกรุณาจากทางครอบครัวคนไข้อำนวยความสะดวกเรื่องอาหารให้แคร์โปร เช่น จัดเตรียมจักรยานให้ใช้ขี่ไปซื้ออาหาร หรือขับรถพาไปซื้ออาหารมาเก็บตุนไว้ เป็นต้น 
16. ค่าบริการของแคร์โปรไม่รวม (1) ค่าเดินทางไปทำธุระให้ เช่น ออกไปซื้อยาหรืออาหารให้คนไข้ ค่าเดินทางในกรณีที่ต้องพาคนไข้ไปทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาล เป็นต้น (2) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของคนไข้
17. เงื่อนไขการยกเลิกก่อนใช้บริการ (1) กรณียกเลิกบริการเร็วกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเริ่มงาน เฮลท์ แอท โฮม จะดําเนินการคืนเงินเต็มจำนวน (2) กรณียกเลิกบริการช้ากว่า 48 ชั่วโมงก่อนเริ่มงาน  สำหรับแพคเกจ 1-14 วัน จะดําเนินการคืนเงิน 50% ของค่าบริการที่ชำระไปแล้ว  สำหรับแพคเกจ 15 วันขึ้นไปจะดําเนินการคืนเงิน 70% ของค่าบริการที่ชำระไปแล้ว
18.เงื่อนไขการยกเลิกระหว่างใช้บริการ (1) กรณีแคร์โปรไม่ตรงความต้องการของลูกค้าและคนไข้ ทาง เฮลท์ แอท โฮม จะทำการเปลี่ยนแคร์โปรคนใหม่ให้ตอบโจทย์มากที่สุด หากเฮลท์ แอท โฮมไม่สามารถหาแคร์โปรคนใหม่ได้ภายใน 3 วัน จะดำเนินการคืนเงินในส่วนของวันที่ยังไม่ได้ใช้บริการ (2) กรณีคนไข้เข้า ICU/CCU จะดำเนินการคืนเงินในส่วนของวันที่ยังไม่ได้ใช้บริการ (3) กรณีคนไข้เสียชีวิตกระทันหัน จะดำเนินการคืนเงินในส่วนของวันที่ยังไม่ได้ใช้บริการ
 
ขอบเขตการให้บริการและความเป็นส่วนตัว
19. ลูกค้าและคนไข้ตกลงและรับทราบร่วมกันว่า บริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัดมีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานให้เกิดการบริการอันประกอบไปด้วยขั้นตอน (1) ลูกค้าทำการจองผ่านระบบ (2) ระบบทำการส่งงานไปยังแคร์โปร (3) แคร์โปรกดรับงาน (4) ลูกค้าชำระค่าบริการ(5) แคร์โปรให้บริการแก่ลูกค้า
20. ลูกค้าและคนไข้ตกลงและรับทราบร่วมกันว่า บริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด เป็นตัวกลางในการคัดกรอง จัดหาและจัดส่งแคร์โปรเท่านั้น ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของแคร์โปร ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากความตั้งใจหรือความประมาทในระหว่างการให้บริการ
21. ลูกค้าและคนไข้ตกลงและรับทราบร่วมกันว่า บริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด มีหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อจัดหาแคร์โปรตามความต้องการของผู้ใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชันของบริษัทเฮลท์ แอท โฮม จำกัด เท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำหรือการตัดสินใจของแคร์โปรขณะปฏิบัติหน้าที่
22. ลูกค้าและคนไข้ตกลงและรับทราบร่วมกันว่า บริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด มีหน้าที่รับผิดชอบการส่งข้อมูลเบื้องต้นของคนไข้ผ่านแอปพลิเคชันของบริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด เพื่อให้แคร์โปรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานอยู่เสมอ และทางบริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด  จะเก็บรักษาข้อมูลของครอบครัวและตัวคนไข้เป็นความลับ ไม่เผยแพร่ข้อมูลใดๆ ของตัวคนไข้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด