ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถาม วารสารเมืองไทย Smile Vol.14 Issue 4

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถาม วารสารเมืองไทย Smile Vol.14 Issue 4 ใหม่ล่าสุด

วารสารเมืองไทย Smile Vol.14 Issue 4

PRINT

รายชื่อรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถาม วารสารเมืองไทย Smile Vol.14 Issue 4

ผู้โชคดีได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสมองและระบบประสาท Blackmores Ginkgo มูลค่า 642 บาท รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล ได้แก่

 ชื่อ-นามสกุล

จังหวัด

รางวัล

  คุณโชติรส สุรพลชัย
กรุงเทพฯ   ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสมองและระบบประสาท Blackmores Ginkgo
  คุณสุวิมล พีรพัฒน์ดิษฐ์ กรุงเทพฯ   ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสมองและระบบประสาท Blackmores Ginkgo
  คุณสุวาณี ธรรมสมบัติดี กรุงเทพฯ   ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสมองและระบบประสาท Blackmores Ginkgo
  คุณกาญจนากร บุบผาชาติ นครนายก   ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสมองและระบบประสาท Blackmores Ginkgo

 

ผู้โชคดีได้รับ Gift Voucher จาก Mc Donald’s มูลค่า 100 บาท รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล

 จังหวัด

  รางวัล

  คุณยศพณ แสงนิล กรุงเทพฯ   Gift Voucher จาก Mc Donald’s
  คุณรัตนา หวังดำรงวงศ์ กรุงเทพฯ   Gift Voucher จาก Mc Donald’s
  พันโทหญิงอังศิกา กุศลาลัย กรุงเทพฯ   Gift Voucher จาก Mc Donald’s
  คุณพรประภา คุณพนิชกิจ อุดรธานี   Gift Voucher จาก Mc Donald’s

 

หมายเหตุ: 

1. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ภายใน 1-2 สัปดาห์หลังจากที่ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
2. กรณีที่ท่านไม่ได้รับของรางวัล และไม่ได้ติดต่อกลับมาที่บริษัทฯ เพื่อขอรับรางวัลดังกล่าว ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล