เมืองไทย Smile Adventure Trip : Unseen สตูล

เมืองไทย Smile Adventure Trip : Unseen สตูล ใหม่ล่าสุด

21-23 มิถุนายน 2562 จังหวัดสตูล

PRINT

ร่วมทริปผจญภัยตะลุยถ้ำ อุทยานธรณีสตูล ที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ซึ่ง UNESCO ได้ประกาศให้เป็นแหล่งอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ถ้ำเลสเตโกดอน ถ้ำภูผาเพชร ปราสาทหินพันยอด สันหลังมังกร  และสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย
สถานที่ : จ.สตูล
การเดินทาง : เดินทางไป – กลับ โดยสายการบินแอร์เอเชีย
วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ 21-23 มิถุนายน 2562
เริ่มสำรองสิทธิ์ : 29 เมษายน – 14 มิถุนายน 2562 หรือจนกว่าจะเต็ม
คะแนนสะสม
1.สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม 2,700 คะแนน ต่อ 1 ท่าน
2.ผู้ติดตามที่ไม่ใช่สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม 3,300 คะแนน ต่อ 1 ท่าน 
จำนวน : จำกัด 40 ที่นั่ง เท่านั้น

คลิกเพื่อดูกำหนดการเดินทาง

1. จำกัดเฉพาะสมาชิกเมืองไทยSmile Club 1 ท่าน แลกได้สูงสุด 2 ที่นั่งเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่คะแนนสะสมไม่เพียงพอ สามารถรวมคะแนนสะสมได้
3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุตั้งแต่ 12 - 60 ปี (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เท่านั้น)
4. สอบถามรายละเอียดและสำรองสิทธิ์  โทร 1766 กด 4 กด 2 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
5. สมาชิกเมืองไทยSmile Club ที่มีสถานะเป็นพนักงานและตัวแทน บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้             
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักตามความเหมาะสม  โดยเข้าพัก 2 ท่าน/1 ห้อง  
7. การแลกคะแนนสะสมดังกล่าวนี้ได้รวมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าพาหนะเดินทางไปกลับ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ทั้งหมด 7 มื้อ
8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
9. คะแนนสะสม Smile Point เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 
**   สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อมีการโทรเข้ามาสำรองสิทธิ์ที่ 1766 กด 4 กด 2 มีการยืนยันตัดคะแนนสะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น