เมืองไทยยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 ชำระเบี้ยรายงวด

เมืองไทยยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 ชำระเบี้ยรายงวด
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
เดือน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ม.ค. 3.34% 3.27% 3.20% 3.32% 3.53% 3.44% 3.28% 3.13% 2.83% 2.60%
ก.พ. 3.36% 3.35% 3.18% 3.41% 3.50% 3.47% 3.26% 3.08% 2.81% 2.56% 
มี.ค. 3.35% 3.38% 3.17% 2.37% 3.39% 3.34% 3.15% 3.02% 2.75% 2.49% 
เม.ย. 3.34% 3.46% 3.27% 3.61% 3.44% 3.35% 3.17% 2.98% 2.66% 2.47% 
พ.ค. 3.02% 3.21% 3.08% 3.53% 3.38% 3.24% 3.23% 2.92% 2.61% 2.51% 
มิ.ย. 3.09% 3.31% 3.20% 2.31% 3.03% 2.94% 3.07% 2.84% 2.48%  
ก.ค. 3.13% 3.20% 3.30% 3.52% 3.40% 3.16% 3.26% 2.91% 2.69%  
ส.ค. 3.30% 3.29% 3.41% 3.44% 3.39% 3.15% 3.34% 2.97% 2.73%  
ก.ย. 3.32% 3.32% 3.45% 3.59% 3.38% 3.25% 3.34% 2.94% 2.75%  
ต.ค. 3.31% 3.30% 3.46% 3.59% 3.43% 3.39% 3.27% 2.88% 2.71%  
พ.ย. 3.34% 3.31% 3.32% 3.54% 3.49% 3.44% 3.29% 2.94% 2.74%  
ธ.ค. 3.26% 3.32% 3.28% 3.44% 3.40% 3.31% 3.13% 2.78% 2.60%  

หมายเหตุ:
- อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะส่วนเงินลงทุน ต่อปี ณ เดือนที่ประกาศ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันภัย
- ผลประกอบการในอดีตมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลประกอบการในอนาคต
- ท่านสามารถติดตามมูลค่าการลงทุนได้ที่ Application MTL Click หรือ โทร.1766 กด 4

หมายเหตุ : หยุดการขาย

 

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

MTL Smile Application ช่วยให้ทุกอย่างของคุณเป็นเรื่อง "ง่าย" สามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครองและทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ