สุขภาพที่ดีใคร ๆ ก็มีได้ แต่เราจำเป็นต้องดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหาร หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงคอยตรวจสุขภาพทุกปีเพื่อลดความเสี่ยงเจ็บป่วยเป็นโรคต่าง ๆ หรือหากป่วยก็จะได้รักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพราะการดูแลสุขภาพก็เหมือนเป็นการลงทุน แม้ว่าจะไม่เห็นเป็นตัวเงิน แต่การไม่เจ็บป่วยจะสามารถช่วยให้เราเซฟค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นภายหลังได้นั่นเอง มาเริ่มลงทุนเรื่องสุขภาพด้วยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพง่าย ๆ ที่สามารถทำได้ทุกวันตามนี้เลย

4 Self-Care ดูแลตัวเองทำได้ทุกวัน

4 Self-Care ดูแลตัวเองทำได้ทุกวัน

การดูแลตัวเอง (Self-Care) จากคำนิยามขององค์การอนามัยโลก (WHO) คือ ความสามารถของบุคคล คนในครอบครัว และชุมชน ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ รักษาสุขภาพ และรับมือกับความเจ็บป่วยและความพิการ ทั้งในกรณีที่มีและไม่มีผู้ให้บริการด้านสุขภาพให้การดูแล ซึ่งจากคำนิยามนี้จะเห็นได้ว่า การดูแลตัวเองนั้นเป็นสิ่งจำเป็น และเราสามารถเริ่มดูแลตัวเองได้ทุกวันเพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ห่างไกลโรคภัย และไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการดูแลตัวเองนั้นแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ดังนี้

 1. การดูแลสุขภาพกาย (Physical Self-Care) คือ การดูแลสุขอนามัยส่วนตัวให้ดีอยู่เสมอ รวมไปถึงพฤติกรรมการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย เช่น ดูแลเรื่องความสะอาดของร่างกาย อาบน้ำและแปรงฟันให้สะอาดทุกวัน สระผมเป็นประจำ ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้น สวมเสื้อผ้าที่สะอาด รวมถึงดูแลเรื่องอาหารการกินให้ดีมีประโยชน์ ดื่มน้ำสะอาด หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ พักผ่อนให้เพียงพอ และควรตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนที่แนะนำตามช่วงอายุ รวมไปถึงการทำประกันสุขภาพเอาไว้ก่อนเจ็บป่วยเพื่อช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลที่อาจกระทบเงินส่วนอื่นได้
 2. การดูแลสุขภาพจิตและอารมณ์ (Mental And Emotional Self-Care) นอกจากดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้ว สุขภาพจิตก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน โดยเราควรฝึกมองเชิงบวก รู้จักรักตัวเอง ให้อภัยตัวเอง ฝึกปฏิเสธสิ่งที่ทำให้รู้สึกไม่สบายซะบ้าง และอย่าลืมหากิจกรรมคลายเครียดหรือกิจกรรมเพิ่มทักษะตามที่ตัวเองสนใจ เพื่อมาช่วยผ่อนคลายความขุ่นมัวในจิตใจให้กลับมาสดใสเหมือนเดิม
 3. การดูแลจิตวิญญาณ (Spiritual Self-Care) เป็นการดูแลตัวเองจากภายในให้สงบ เยือกเย็น เช่น นั่งสมาธิ สวดมนต์ การจดบันทึกความรู้สึกในแต่ละวัน หรือออกไปเที่ยวเพื่อดื่มด่ำกับธรรมชาติก็ช่วยได้
 4. การดูแลสุขภาวะทางสังคม (Social Self-Care) นอกจากดูแลตัวเองแล้ว เราก็ต้องดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบตัวด้วย เพราะการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวจะช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสุขในจิตใจได้อย่างไม่น่าเชื่อ ลองหาเวลาว่างไปทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว หรือนัดเจอเพื่อนฝูงแลกเปลี่ยนเอเนอจี้บ้างก็ดี

4 Self-Care ดูแลตัวเองทำได้ทุกวัน

ดูแลตัวเอง มีประโยชน์ระยะยาว

ดูแลตัวเอง มีประโยชน์ระยะยาว

การดูแลตัวเองทั้ง 4 องค์ประกอบที่กล่าวมานั้นอาจดูเหมือนจะง่าย ดูไม่มีอะไรมาก แต่จริง ๆ แล้วก็ยากเอาเรื่องอยู่ เพราะต้องอาศัยทั้งวินัยและกำลังใจในการทำอย่างมาก แต่เชื่อเถอะว่า หากทำได้ต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัยจะส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจของเราในระยะยาวได้อย่างแน่นอน ใครอยากลองดูแลตัวเอง สามารถทำตามวิธีง่าย ๆ นี้ได้เลย

 • กินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทุกมื้อและปริมาณพอเหมาะ เน้นผักผลไม้ให้มาก ดื่มน้ำให้เพียงพอ และลดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน แอลกอฮอล์ หรือน้ำอัดลม และกินวิตามินที่ขาดเพื่อเสริมให้เพียงพอต่อร่างกายได้ เช่น วิตามินซี วิตามินบีรวม วิตามินอี สังกะสี ลูทีน เป็นต้น
 • ควรพักผ่อนให้เพียงพอ โดยผู้ใหญ่ควรนอนหลับให้ได้วันละ 7–9 ชั่วโมง และไม่เล่นโทรศัพท์มือถือ หรือใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ก่อนนอน เพราะแสงสีฟ้า (Blue Light) จะทำให้นาฬิกาชีวภาพ (Circadian Rhythm) ของร่างกายทำงานผิดเพี้ยนไป จนส่งผลให้มีปัญหานอนหลับยาก นอนไม่เป็นเวลา และทำให้อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้
 • หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาที หรือเฉลี่ย 5 วัน วันละ 30 นาที จะไปเข้ายิมหรือออกกำลังกายแบบ Body Weight ที่บ้านแทนก็ได้หากมีพื้นที่จำกัด
 • รู้จักลำดับความสำคัญ สิ่งไหนสำคัญให้ทำก่อน หากเหนื่อยก็รู้จักพักและปฏิเสธในสิ่งที่ทำไม่ได้บ้าง เพื่อลดความกดดันและความเครียดในจิตใจ
 • ฝึกมองโลกในแง่ดีและรู้จักขอบคุณสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต ทำกิจกรรมคลายความเครียด เช่น การทำสมาธิ พบปะเพื่อนฝูง เล่นกับสัตว์เลี้ยง
ดูแลตัวเอง มีประโยชน์ระยะยาว

การดูแลตัวเองสามารถทำได้ทุกวันโดยไม่ต้องรอให้เจ็บป่วยก่อน เริ่มลงทุนเรื่องสุขภาพตั้งแต่วันนี้เพื่อร่างกายที่แข็งแรงและมีอายุยืนยาว พร้อมเสริมความมั่นใจเรื่องสุขภาพและการเงินของชีวิตด้วย uDesign ประกันชีวิตควบการลงทุนจากเมืองไทยประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองมากกว่า ใช้ชีวิตคุ้มค่ามากขึ้น

 • จ่ายเบี้ยเท่ากันแต่เลือกความคุ้มครองชีวิตได้มากกว่า(1)
 • เบี้ยรวมคงที่ตลอดสัญญา แม้แนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ(2)
 • คุ้มครองครอบคลุม โรคโควิด 19 โรคอุบัติใหม่ โรคร้ายแรง และโรคทั่วไป ดูแลสุขภาพยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี(3)
 • กรมธรรม์ยืดหยุ่น เพิ่ม ถอน หยุดพักชำระเบี้ยระหว่างสัญญาได้
 • โอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าจากการลงทุนในกองทุนรวมคุณภาพที่หลากหลาย

 รายละเอียดเพิ่มเติม 

☑️ โทร.1766 ตลอด 24 ชั่วโมง

☑️ ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือ สาขา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

 

หมายเหตุ:

(1) ความคุ้มครองที่มากกว่าขึ้นอยู่กับอายุ เพศ สุขภาพ และผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่อเทียบระหว่างแบบประกันภัยเมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด) กับแบบประกันภัยเมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20

(2) สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการหักจากมูลค่าการลงทุน

(3) เมื่อแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบอีลิท เฮลท์ พลัส หรือแบบดี เฮลท์ โดยคุ้มครองตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนมีเพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายตามกรมธรรม์

 

 • ระยะเวลาคุ้มครองขึ้นอยู่กับระยะเวลาการชำระเบี้ย อัตราผลตอบแทนการลงทุน และการถอนเงินลงทุนบางส่วนจากกรมธรรม์
 • เบี้ยประกันภัย (ไม่รวมส่วนของการลงทุน) ของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และ 383
 • ภาวะการลงทุนที่ผันผวน การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย รวมถึงการถอนเงินลงทุนออกบางส่วนจากกรมธรรม์ อาจส่งผลให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับลดลง
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • โครงการ uDesign เป็นชื่อทางการตลาดของโครงการเมืองไทยยูนิตลิงค์
 • เงื่อนไขเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และ แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด 19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม 2565 หรืออ้างอิงตามประกาศฉบับล่าสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 ที่มา : สืบค้นเมื่อวันที่ 18/04/65

🔖 ramachannel

🔖 pobpad

🔖 pobpad


Tags:

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพ

สัญญาเพิ่มเติม อีลิท เฮลท์ พลัส

ให้คุณเพิ่มความคุ้มครองได้ตามต้องการ ด้วยความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์ พลัส จากเมืองไทยประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์

ประกันสุขภาพที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน รายละเอียดน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

ประกันสุขภาพดีๆ ที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เพราะเหมาจ่ายวงเงินเดียวสูงสุด 5 ล้านบาท* เงื่อนไขน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

ประกันสุขภาพ

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

สร้างสวัสดิการสุขภาพให้ตัวเองง่าย ๆ พร้อม แบ่งจ่ายรายเดือนได้

ไม่มีสวัสดิการก็ยังอุ่นใจตั้งแต่บาทแรก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 500,000 บาทต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล พร้อมค่าห้องเพิ่มอีกวันละ 4 พันบาท*

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ