จากสถานการณ์ที่โควิด 19 กำลังระบาดหนักในช่วงนี้ ทำให้หลายคนต้อง Work From Home ซึ่งในช่วงแรก ๆ ที่เริ่มทำงานจากที่บ้าน ส่วนใหญ่มักมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น เพราะมีสมาธิ สามารถโฟกัสกับงานที่ทำได้ดีกว่า 

 

แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปนาน ๆ การทำงานที่บ้านอาจทำให้เส้นแบ่งระหว่างเวลาส่วนตัวกับเวลาทำงานหายไป ทำให้เกิดความเหนื่อยจากการทำงานมากกว่าเดิม และถ้าหากลองพักผ่อนหากิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลายแล้วยังรู้สึกเหนื่อยอยู่ตลอดเวลา และอยากให้หมดวันทำงานไปเร็ว ๆ นั่นอาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นโรค Burnout Syndrome 

Burnout Syndrome  ภาวะการหมดไฟคืออะไร ?

Burnout Syndrome  ภาวะการหมดไฟคืออะไร ?

วันทำงานแต่เอะอะอยากปิดคอมพ์ ถ้าเป็นแบบนี้บ่อย ๆ อาจเพราะเกิดภาวะหมดไฟในการทำงาน หรือเรียกอีกอย่างว่า Burnout Syndrome ซึ่งหมายถึงภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียด จนบางครั้งรู้สึกมีความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ เบื่อหน่าย ไม่อยากทำอะไร รู้สึกสูญเสียพลังงานทางจิตใจ มองงานที่กำลังทำอยู่ในเชิงลบ ขาดความสุข ความสนุกในเนื้องาน หมดแรงจูงใจ หรือบางคนอาจรู้สึกเหินห่างจากเพื่อนร่วมงาน อาจจะเพราะสถานการณ์ทำให้ไม่ได้เจอหน้ากัน หรือพูดคุยปรึกษา จนทำให้มีความรู้สึกหมดเรี่ยวแรงในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน 

 

ซึ่งหากปล่อยให้ตัวเองมีอาการแบบนี้เดิม ๆ อาจส่งผลต่อการทำงาน เช่น ประสิทธิภาพการทำงานลดลง อยากลางานบ่อย ๆ และอาจคิดเรื่องลาออกในที่สุดBurnout Syndrome  ภาวะการหมดไฟคืออะไร ?

สาเหตุและความเสี่ยง ในการเกิดภาวะ Burnout Syndrome

สาเหตุและความเสี่ยง ในการเกิดภาวะ Burnout Syndrome

คนที่เริ่มมีภาวะหมดไฟในการทำงาน อาจมีตัวกระตุ้นหรือปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ปัจจัยดังนี้

 

1.ปัจจัยเกี่ยวกับการทำงาน

 • มีความรับผิดชอบในงานสูงมากเกินไป ทำให้เกิดความวิตกกังวล
 • อยู่ในสิ่งแวดล้อม รวมถึงการงานที่ทำมีความกดดันและความเครียดอยู่ตลอดเวลา
 • ฝืนใจทำงานที่ตนเองไม่ถนัด ไม่ได้อยากทำ หรือไม่มีความรักในงานนั้น ๆ
 • ทำงานด้วยความเบื่อหน่าย อาจด้วยตัวงานเองหรือมาจากเพื่อนร่วมงาน
 • ถูกละเลย ไม่ได้รับการยอมรับ หรือได้รับค่าตอบแทนน้อยเกินไป
 • ต้องทำงานที่มีปริมาณมาก งานหนักเกินไป องค์กรไม่มีความชัดเจน หรือขาดความมั่นคง
 • ระยะเวลาในการทำงานนานเกินไป เช่น มากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน

2. ปัจจัยเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่

 • ทำงานหนักเกินไป กระทั่งไม่มีเวลาพักผ่อน
 • เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือต้องดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุตามลำพัง

3. ปัจจัยเกี่ยวกับบุคลิกส่วนตัว

 • เป็นคนเครียดง่าย หรือคาดหวังในการทำงานสูงมากเกินไป
 • ไม่ชอบพูดคุยปรึกษากับเพื่อนร่วมงาน หรืออาจเป็นคนไม่ยืดหยุ่น ต้องการให้ทุกอย่างอยู่ในความควบคุมของตนเองสาเหตุและความเสี่ยง ในการเกิดภาวะ Burnout Syndrome

ลักษณะงานแบบไหน ทำให้ใจหมดไฟ

ลักษณะงานแบบไหน ทำให้ใจหมดไฟ

จะ work from home หรือ work from office คนทำงานก็อาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหมดไฟได้ หากรู้สึกว่างานของตัวเองมีลักษณะดังต่อไปนี้

 

 • คนที่มีภาระงานหนัก หรือปริมาณงานมากเกินไป รวมถึงงานมีความซับซ้อน และต้องทำในเวลาเร่งรีบ
 •  ขาดอำนาจในการตัดสินใจ และมีปัญหาในการเรียงลำดับความสำคัญของงาน
 • ไม่ได้รับการตอบแทน หรือรางวัลที่เพียงพอต่อสิ่งที่ได้ทุ่มเทไป
 • รู้สึกไร้ตัวตนในที่ทำงาน หรือไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • ไม่ได้รับความยุติธรรม หรือขาดความเชื่อใจกับหัวหน้าทีม
 • ระบบบริหารในที่ทำงานไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเอง
ลักษณะงานแบบไหน ทำให้ใจหมดไฟ

Burnout Syndrome รู้ก่อนป้องกันได้

เครียดมากไป เสี่ยงเป็นโรค

ควรหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของตัวเองที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เมื่อเริ่มเครียดก็ควรรีบจัดการก่อนที่จะเป็นมาก เพื่อช่วยให้มีสุขภาพจิตที่ดี ดังนี้

 

 • นอนหลับพักผ่อนให้เป็นเวลา ก่อนนอนอย่าเสียเวลาไปกับความกังวลในเรื่องงาน
 • ลดความเครียดลง โดยการหากิจกรรมทำนอกเวลา ฟังเพลง ดูหนัง ออกกำลังกาย ถ้าเป็นไปได้แนะนำให้ลาพักร้อนเป็นระยะเวลาสั้น ๆ บ้าง
 • ปรับทัศนคติในการทำงาน ทำความเข้าใจในเนื้องาน และองค์กรที่ทำงานด้วย
 • จัดลำดับความสำคัญของงาน และพร้อมที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของงานได้เสมอ
 • เปิดใจให้กับคนรอบข้าง อย่าลังเลที่จะปรึกษาเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างาน พยามหลีกเลี่ยงกับคนที่มีความคิดในแง่ลบ ยอมรับความแตกต่างของคน และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่อาจไม่ตรงกัน
 

แม้ภาวะ Burnout Syndrome จะเป็นอาการเบื่องาน หมดแรงจูงใจ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มรู้สึกอึดอัด หดหู่ เบื่อหน่ายสิ่งรอบตัว รู้สึกทุกข์ทรมานกับการทำงานหรือการใช้ชีวิต และมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้น แอดแนะนำให้ลองปรึกษาแพทย์สุขภาพจิตถือเป็นทางออกที่ดีที่สุด  

 

 


ที่มาของข้อมูล : สืบค้นเมื่อวันที่ 19/0764

 


โรงพยาบาลราชวิถี 
(ข้อมูล ณ วันที่ 24/03/64) 

 

โรงพยาบาลเปาโล (ข้อมูล ณ วันที่ 12/01/64) 


โรงพยาบาลสมิติเวช 
(ข้อมูล ณ วันที่ 22/11/61)เครียดมากไป เสี่ยงเป็นโรค
Tags:

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์

ประกันสุขภาพที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน รายละเอียดน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

ประกันสุขภาพดีๆ ที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เพราะเหมาจ่ายวงเงินเดียวสูงสุด 5 ล้านบาท* เงื่อนไขน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์

คุ้มครองสูง ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพ

ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ ด้วยความคุ้มครองสูงตั้งแต่ 20-100 ล้านบาท/ปี ในราคาเบี้ยเข้าถึงง่าย คลอบคลุมโรคร้ายแรงและการไปรักษาต่างประเทศ(2)

ประกันสุขภาพ

โครงการ ดี คิดส์

ดี คิดส์ เพื่อลูกน้อย / ดี คิดส์ จุดเริ่มต้นของการดูแล

เพราะวัยเด็กคือจุดเริ่มต้นของพัฒนาการที่สำคัญ มอบความคุ้มครองเรื่องสุขภาพให้ลูกน้อยตั้งแต่เริ่มต้น เพิ่มความอุ่นใจให้พ่อแม่ยามลูกเจ็บป่วย

ประกันสุขภาพ

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

สร้างสวัสดิการสุขภาพให้ตัวเองง่าย ๆ พร้อม แบ่งจ่ายรายเดือนได้

ไม่มีสวัสดิการก็ยังอุ่นใจตั้งแต่บาทแรก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 500,000 บาทต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล พร้อมค่าห้องเพิ่มอีกวันละ 4 พันบาท*

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ