หลายคนที่วางแผนทำประกันชีวิตและสุขภาพ เพื่อเตรียมพร้อมและหาตัวช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของสุขภาพในอนาคต อาจยังมองหาแบบประกันชีวิตและสุขภาพที่ยังไม่ตอบโจทย์ เพราะปัจจุบันมีรูปแบบประกันหลากหลายจนไม่รู้จะเลือกซื้อแบบไหน อยากรู้ความแตกต่างแบบรวบยอดไปเลยไม่ต้องหาคำตอบหลายที่ เมืองไทยประกันชีวิตจึงได้รวบรวมคำถามยอดฮิตมาตอบคำถามที่ทุกคนสงสัย

คำถามยอดฮิต เรื่องของประกันชีวิตและสุขภาพ

1. ประกันชีวิตและสุขภาพซื้อแบบไหนดี?

โดยภาพรวมแล้ว เราสามารถแบ่งประชีวิตและสุขภาพออกเป็น 2 แบบด้วยกัน คือ

       1. ประกันชีวิตและสุขภาพแบบทั่วไป

มีข้อสังเกตง่ายๆ อยู่ที่การแยกค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามตารางความคุ้มครองที่กำหนด ถ้ามีค่าห้อง ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด หรือค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ เกินจากความคุ้มครอง เราต้องจ่ายส่วนต่างนั้นด้วยตัวเอง

       2. ประกันชีวิตและสุขภาพแบบเหมาจ่าย

ซึ่งค่ารักษาพยาบาลต่างๆ จะถูกคิดรวมมาให้ อยู่ในวงเงินตามแผนประกันที่เราเลือกทำ ไม่แยกเป็นครั้ง ในหนึ่งปีจะรักษากี่ครั้งก็ได้ แต่ต้องไม่เกินวงเงิน และเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ การจะเลือกประกันชีวิตและสุขภาพให้ตอบโจทย์ความต้องการนั้น ผู้ซื้อยังสามารถพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งผลประโยชน์ที่จะได้รับ โรคที่รับประกัน หรือการดูแลที่เฉพาะเจาะจงโรคควบคู่ไปด้วย ก็จะทำให้ได้รับความคุ้มครองที่ตรงใจเช่นกัน

2. ใครควรซื้อประกันชีวิตและสุขภาพ?

ทุกคนที่ต้องการความคุ้มครองด้านสุขภาพ สามารถซื้อประกันชีวิตและสุขภาพได้ โดยไม่ขัดกับข้อกำหนด หรือเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวแทนของเมืองไทยประกันชีวิต หรือ โทร. 1766 ตลอด 24 ชั่วโมง

3. ลูกยังเล็กแต่อยากทำประกันสุขภาพให้ลูก อันไหนบริการดีเคลมง่ายบ้าง

ขอแนะนำเป็น สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ สมาร์ทเฮลท์ ที่สมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน ถึง 70 ปี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสูงสุดถึง 5,000,000 บาท/ปี ไม่ว่าจะนอนหรือไม่นอนโรงพยาบาล

คำถามยอดฮิต เรื่องของประกันชีวิตและสุขภาพ
คำถามยอดฮิต เรื่องของประกันชีวิตและสุขภาพ

4. สนใจซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่แบบไหนที่คุ้มครองยาว

เมืองไทยประกันชีวิตได้ออกแบบสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ สมัครได้ถึงอายุ 80 ปี คุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างครอบคลุม สูงสุด 20 – 100 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุม ทุกที่ ทุกเวลา แม้ไปรักษาต่างประเทศ

5. อยากทำประกันสุขภาพ+ประกันอุบัติเหตุ อยากได้แบบไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่ชอบความยุ่งยาก

ขอแนะนำแบบเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ สมาร์ทเฮลท์ พกบัตร Health care และโชว์เมื่อต้องนอนรักษาเพื่อรับบริการจากโรงพยาบาลคู่สัญญา ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย หากค่ารักษาเกินจากวงเงินที่ซื้อไว้ก็จ่ายเพิ่มแค่ส่วนต่างได้

6. อยากทำประกันสุขภาพแบบครอบคลุมทุกโรคมีแบบไหนที่ทำได้?

โดยปกติประกันสุขภาพจะครอบคลุมการรักษาเกือบทุกโรคอยู่แล้ว ยกเว้นโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน หรือโรคร้ายแรงซึ่งต้องทำเพิ่มเติม จึงขอแนะนำเป็นสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ สมัครได้ถึงอายุ 80 ปี และคุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างครอบคลุม สูงสุด 20 – 100 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุม ทุกที่ ทุกเวลา แม้ไปรักษาต่างประเทศ  โดยความคุ้มครองตามพื้นที่ความคุ้มครองที่เลือก

คำถามยอดฮิต เรื่องของประกันชีวิตและสุขภาพ
คำถามยอดฮิต เรื่องของประกันชีวิตและสุขภาพ

7. เหมาจ่ายกับแยกค่าใช้จ่ายต่างกันยังไง แบบไหนดีกว่ากัน เบี้ยประกันต่างกันไหม

แบบเหมาจ่าย จะเข้าใจง่าย และครอบคลุมค่ารักษาแบบเหมารวมทุกรายการ เพียงแค่จำว่าวงเงินคุ้มครองทั้งหมดคือเท่าไหร่ และใช้ไม่เกินวงเงินคุ้มครอง ซึ่งค่าเบี้ยประกันแบบนี้จะแพงกว่าแบกแยกค่าใช้จ่าย

แบบแยกค่าใช้จ่าย หากคุณมีงบไม่มากนักและมีสวัสดิการหรือประกันสุขภาพบางตัวอยู่แล้ว อาจเลือกแบบแยกค่าใช้จ่ายแทนเพราะค่าเบี้ยประกันจะถูกกว่า แต่ความคุ้มครองจะแยกวงเงินค่าใช้จ่ายตามรายการการรักษา เช่น ค่าแพทย์ตรวจรักษาประจำวัน ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์วิสัญญี ค่าห้องผ่าตัด เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีที่ไม่ตรงกับที่ประกันระบุ

8. สนใจทำประกันให้แฟน แต่แฟนเคยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้น กินยากับกายภาพหายมานานแล้ว ทำประกันสุขภาพจะคุ้มครองโรคนี้ด้วยไหม

สำหรับผู้ที่มีประวัติการรักษาจนหายแล้ว สามารถลองยื่นเรื่องสมัครประกัน โดยแถลงประวัติการรักษาให้ชัดเจน ซึ่งทางบริษัทฯ อาจขอประวัติการรักษาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

9. มีสวัสดิการบริษัทอยู่แล้ว ต้องซื้อประกันสุขภาพอีกหรือไม่

หากอยากได้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมจากสวัสดิการที่มีอยู่แล้ว เมืองไทยประกันชีวิตมีประกันสุขภาพที่ช่วย Top up สวัสดิการเดิม เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล จะค่าห้อง หรือค่ารักษาพยาบาล ก็เพิ่มได้ ที่สำคัญเบี้ยไม่แพง ตัดสินใจซื้อได้สบายๆ อุ่นใจเมื่อต้องนอนโรงพยาบาลก็เลือกห้องพักที่พอใจได้สบายๆ

 

หมายเหตุ

- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย

- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

- เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

- วงเงินความคุ้มครองสูงสุดของแต่ละสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เลือก

คำถามยอดฮิต เรื่องของประกันชีวิตและสุขภาพ
Tags:

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันชีวิตและสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์

ความคุ้มครองสุขภาพแบบครบวงจร

ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ ด้วยความคุ้มครองสูงตั้งแต่ 20-100 ล้านบาท/ปี ในราคาเบี้ยเข้าถึงง่าย คลอบคลุมโรคร้ายแรงและการไปรักษาต่างประเทศ(2)

ประกันชีวิตและสุขภาพ

โครงการ เอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส

Top up สวัสดิการที่คุณมี

สวัสดิการไม่พออย่ารอช้า เพราะค่ารักษาพยาบาล Top up ได้ ช่วยเติมเต็มจากสวัสดิการที่คุณมีสูงสุดถึง 5 แสนบาท(1) ในราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยต่อเดือน

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ