สำหรับชาว First Jobber ที่พึ่งเรียนจบและเริ่มเข้าสู่วัยทำงาน อาจจะยังใหม่กับเรื่อง “ภาษี” และยังงง ๆ กันอยู่ บางคนคิดว่าการยื่นภาษียังเป็นเรื่องไกลตัว แต่หากเรียนรู้ไว้ก็จะช่วยให้เราเตรียมตัวอย่างถูกวิธีได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะการยื่นภาษีถือว่าเป็นเรื่องขั้นพื้นฐานที่คนทั่วไปต้องปฏิบัติตามที่ระบุในกฎหมาย โดยเฉพาะการลดหย่อนภาษีเราจะทำแบบไหนดี มีวิธีไหนบ้าง มาเรียนรู้และเตรียมพร้อมไปด้วยกันกับเมืองไทยประกันชีวิต

ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร

ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร

ก่อนที่จะไปดูว่าเราเข้าเกณฑ์ในการยื่นภาษีหรือไม่นั้น ชาว First Jobber ที่ยังใหม่กับเรื่องภาษี อาจจะยังไม่รู้ว่าค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร ทำแล้วได้อะไร ซึ่ง “ค่าลดหย่อน” หรือ “ค่าลดหย่อนภาษี" คือ “สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างหนึ่งที่กฎหมายมอบให้ โดยขึ้นอยู่กับสถานภาพและภาระของผู้เสียภาษีนั้น ๆ” อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ หากเรา มีภาระดูแลพ่อแม่ ต้องจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพ จ่ายประกันสังคมทุกเดือน ฯลฯ ก็สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ แต่ก็ยังมีคนเข้าใจผิดคิดว่าค่าลดหย่อนภาษีเมื่อจ่ายไปแล้ว จะทำให้เราเสียภาษีน้อยลงตามจำนวนที่จ่ายไป ซึ่งความจริงแล้วการเสียภาษีน้อยลงหรือได้เงินคืนภาษีเพิ่ม จะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินได้และอัตราภาษีของแต่ละคน

ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร

First Jobber มีรายได้เท่าไรถึงต้องยื่นภาษี?

First Jobber มีรายได้เท่าไรถึงต้องยื่นภาษี?

เพราะรายได้เป็นตัวกำหนดในการยื่นภาษี ใครอยู่ในเกณฑ์ไหนกันบ้าง มีรายได้เท่าไรถึงต้องยื่นภาษีมาดูกันเลย

 

 1. มีรายได้จากเงินเดือนอย่างเดียว เกิน 120,000 บาทต่อปี ต้องยื่นภาษี 
 2. มีรายได้ประเภทอื่นนอกจากเงินเดือน เกิน 60,000 บาทต่อปี ต้องยื่นภาษี 


เมื่อรู้ว่าตัวเองอยู่ในเกณฑ์ไหนแล้วก็เริ่มคำนวณภาษีที่เราต้องจ่าย คลิก และเตรียมยื่นภาษีได้เลย

First Jobber มีรายได้เท่าไรถึงต้องยื่นภาษี?

เตรียมลดหย่อนภาษีฉบับ First Jobber

เตรียมลดหย่อนภาษีฉบับ First Jobber

แต่ก่อนจะยื่นภาษี เราก็ต้องเตรียมให้พร้อมกับการลดหย่อนภาษี เพื่อไม่ให้พลาดกับสิทธิประโยชน์ที่เราพึงได้ ซึ่งกรมสรรพากรได้กำหนดรายการลดหย่อนภาษีเอาไว้มากมายแต่หลัก ๆ ที่ชาว First Jobber นิยมนำมาลดหย่อนภาษีมีดังนี้ 

 

 • ประกันสังคม สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 5,100 บาท
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15% แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30% ของเงินเดือน และเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนบิดามารดา หรือค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ 30,000 บาทต่อคน ดยพ่อแม่ต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีรายได้ในปีภาษีนั้นไม่เกิน 30,000 บาท 
 • ประกันสุขภาพ เราสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพที่เราจ่ายไป ลดหย่อนได้สูงสุด  25,000 บาท และเมื่อรวมกับประกันชีวิตทั่วไปจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • ประกันชีวิต สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตมาลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาท 
เตรียมลดหย่อนภาษีฉบับ First Jobber

สำหรับชาว First Jobber ที่ยังเป็นมือใหม่กับภาษีอยู่นั้น การตัดสินใจเลือกการลดหย่อนภาษีอาจต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการระบาดของโควิด 19 การซื้อประกันสุขภาพเอาไว้ก็เพิ่มความมั่นใจให้เราได้มากขึ้น เพราะได้ทั้งความคุ้มครองสุขภาพและยังนำไปลดหย่อนภาษีช่วงปลายปีได้ด้วย กับความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย ที่ให้มากกว่าความคุ้มครองด้วยแผนที่เลือกได้ตามความต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท คุ้มครองทั้งโรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคเก่าที่วนมาเกิดซ้ำได้ หรือโรคอุบัติใหม่ ก็มั่นใจได้ ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย รวมถึงอายุรับประกันสูงสุด 80 ปี ดูแลต่อเนื่องยาว ๆ สูงสุดถึง 99 ปี ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

 

 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
 •  เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด รับความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
 • การปรับลดระยะเวลารอคอย (waiting period)เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิด 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2564
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ที่มา : สืบค้นเมื่อวันที่ 12/10/64


🔖 iTAX (ข้อมูล ณ วันที่ 25/03/64)

🔖 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ข้อมูล ณ วันที่ 08/01/64)

🔖 Matichon (ข้อมูล ณ วันที่ 02/02/64)

Tags:

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์

คุ้มครองสูง ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพ

ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ ด้วยความคุ้มครองสูงตั้งแต่ 20-100 ล้านบาท/ปี ในราคาเบี้ยเข้าถึงง่าย คลอบคลุมโรคร้ายแรงและการไปรักษาต่างประเทศ(2)

ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์

ประกันสุขภาพที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน รายละเอียดน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

ประกันสุขภาพดีๆ ที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เพราะเหมาจ่ายวงเงินเดียวสูงสุด 5 ล้านบาท* เงื่อนไขน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

ประกันสุขภาพ

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

สร้างสวัสดิการสุขภาพให้ตัวเองง่าย ๆ พร้อม แบ่งจ่ายรายเดือนได้

ไม่มีสวัสดิการก็ยังอุ่นใจตั้งแต่บาทแรก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 500,000 บาทต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล พร้อมค่าห้องเพิ่มอีกวันละ 4 พันบาท*

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ