Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

ยื่นภาษี2565 Content Desktop1440 X390

ยื่นภาษี 2565 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

ยื่นภาษียังไงไม่ให้โป๊ะ ! ก่อนอื่นต้องตั้งสติกับการเตรียมเอกสารกันก่อน เพราะการยื่นภาษีแต่ละครั้งถือเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ หากลืมรายการลดหย่อนภาษีไปแม้แต่รายการเดียว นั่นก็หมายถึงต้องจ่ายภาษีมากขึ้น ทุกคนจึงต้องเช็กรายการลดหย่อนภาษีพื้นฐานให้พร้อม ซึ่งการยื่นภาษีปีนี้สามารถยื่นออนไลน์ได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565


แต่ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่การยื่นภาษี เราควรเตรียมเอกสารให้พร้อม เพราะเอกสารบางประเภทอาจต้องใช้เวลานานในการขอ ดังนั้นกันพลาดไว้ดีที่สุด เพราะหากเรากรอกรายละเอียดและส่งเอกสารยื่นภาษีเร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งได้เงินคืนภาษีเร็วขึ้น วันนี้ลองมาเช็กดูหน่อยว่า เอกสารที่มีอยู่ในมือนั้นมีครบกันหรือยัง


เอกสารก่อนยื่นภาษี 2565

ก่อนยื่นภาษีต้องรู้ !


ยื่นภาษีทีไรถึงแม้น้ำตาจะไหลแต่ก็ต้องยื่น ! เพราะการเสียภาษีคือหน้าที่ของผู้มีเงินได้ ซึ่งในปีนี้สามารถยื่นภาษีแบบเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565 และสามารถยื่นภาษีทางออนไลน์ได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 ซึ่งการยื่นภาษีนั้น สามารถทำที่สำนักงานสรรพากรใกล้บ้าน หรือยื่นภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรได้ และไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หัดยื่น หรือเทพแห่งการยื่นภาษีแล้วก็ตาม วันนี้ลองมาทบทวนกันหน่อยว่า ก่อนยื่นภาษีเราควรรู้อะไรบ้าง ?


ก่อนอื่นต้องรู้ว่า การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี 2 แบบ ดังนี้


 • ภ.ง.ด.90 ผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา หรือเงินปันผล
 • ภ.ง.ด.91 ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริม เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินเดือนเพียงอย่างเดียว


เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมก่อนยื่นภาษี


 • เอกสารหลักฐานแสดงรายได้ หนังสือรับรองเงินเดือน (50 ทวิ) จากนายจ้าง ซึ่งในเอกสาร 50 ทวิจะมีรายละเอียดสำคัญ เช่น รายได้รวมที่แสดงให้เห็นว่า ในปีนั้นเรามีรายได้รวมเท่าไหร่ หรือเงินสมทบประกันสังคมทั้งหมด เป็นต้น
 • เอกสารรายการลดหย่อนภาษีกลุ่มต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้ตลอดทั้งปี เช่น ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ หรือบุตร เบี้ยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เอกสารช้อปดีมีคืน เป็นต้น


เอกสารยื่นภาษี 2565 ประเภทต่างๆ


เอกสารยื่นภาษีในกลุ่มต่าง ๆ มีอะไรบ้าง ?


ในเมื่อรู้แล้วว่าเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง คราวนี้ลองมาดูกันว่าเอกสารแต่ละกลุ่มมีอะไรบ้าง ก่อนทำเรื่องยื่นภาษีจะได้เตรีมไว้ให้พร้อม


ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มภาระส่วนตัวและครอบครัว


 • หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (ล.ย.03)
 • หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ (ล.ย.04)
 • หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพ (ล.ย.04-1)
 • ทะเบียนสมรส
 • เอกสารรับรองบุตร
 • ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับรอง หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าได้จ่ายค่าฝากครรภ์และค่าคลอดให้แก่สถานพยาบาล


ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มประกัน


 • เบี้ยประกันชีวิต และประกันสุขภาพ ไม่ต้องเตรียมเอกสารแต่ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนต่อตัวแทน หรือบริษัทผู้รับประกัน
 • เบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่ ไม่ต้องเตรียมเอกสารเช่นกัน แต่ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนต่อตัวแทน หรือบริษัทผู้รับประกัน


ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มการออมและลงทุน


 • หากใครที่มีกองทุนควรเตรียมเอกสารหนังสือรับรองการซื้อกองทุน SSF RMF


ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ


 • หากใครกู้ซื้อบ้านหรือคอนโด ให้ขอหนังสือรับรองการเสียดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยจากธนาคาร
 • สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้นที่มีชื่อของผู้ยื่นภาษีเป็นรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ลงหุ้น หรือลงทุนในการจัดตั้งของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถขอเอกสารได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มบริจาค


 • หากมีการบริจาคผ่าน e-Donation ไม่ต้องเตรียมเอกสาร เพราะทางสรรพากรสามารถเข้าไปตรวจสอบในระบบได้
 • การบริจาคทั่วไปต้องมีใบอนุโมทนาบุญ หรือใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อผู้ยื่นภาษีเป็นผู้บริจาค
 • สำหรับการบริจาคเพื่อพรรคการเมือง ใบเสร็จ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ช่วยยืนยันว่าผู้ยื่นภาษีได้บริจาคช่วยเหลือพรรคการเมือง เช่น ใบโอนกรรมสิทธิ์ต่าง ๆ ที่ผู้ยื่นภาษีบริจาคให้แก่พรรคการเมือง เป็นต้น


ยื่นภาษี 2565 ไม่ทันต้องทำอย่างไร


ยื่นภาษีไม่ทัน ต้องทำอย่างไร ?


ไม่ว่าจะเพราะสาเหตุอะไรที่ทำให้เราเสียภาษีไม่ทัน จงจำไว้ว่าให้เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยื่นที่สำนักงานสรรพากรเท่านั้น ! จะไม่สามารถยื่นภาษีผ่านออนไลน์ได้ แนะนำให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้


 • เตรียมแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย ( 50 ทวิ )
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อยภาษี เช่น หนังสือรับรองการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต หนังสือรับรองการจ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เอกสารยืนยันสิทธิ์ค่าลดหย่อนบิดามารดา (ใบ ล.ย. 03)
 • เตรียมเงิน นอกจากจะต้องจ่ายภาษีส่วนที่ค้างแล้ว เราอาจจะต้องจ่ายค่าปรับซึ่งเป็นบทลงโทษที่เกิดจากการยื่นภาษีล่าช้า


บทลงโทษหากยื่นภาษีไม่ทัน


 • หากไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90, 91 ภายในกำหนดเวลา ต้องโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท
 • จงใจแจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงงการเสียภาษี มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท
 • เจตนาไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ


จบกันไปแล้วสำหรับการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการยื่นภาษี ใครที่กำลังรีรอแนะนำให้รีบยื่นเลยนะ เพราะยื่นเร็วเท่าไหร่ เราก็จะได้เงินภาษีคืนเร็วขึ้นเท่านั้น เตรียมพร้อมวางแผนยื่นภาษีกันตั้งแต่วันนี้ ด้วยประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย จากเมืองไทยประกันชีวิต คุ้มครองโรคอุบัติใหม่ โรคเก่าที่วนกลับมาใหม่ โรคระบาด โรคร้ายแรง และโรคทั่วไป วงเงินเลือกได้ตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท อายุรับประกันสูงสุด 80 ปี ดูแลต่อเนื่องยาว ๆ สูงสุดถึงอายุ 99 ปี* ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี


ตัวอย่างค่าเบี้ย เพศหญิงอายุ 35 ปี วันละไม่ถึง 65 บาท

เลือกความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท

โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี


รายละเอียดเพิ่มเติม

☑️ โทร 1766

☑️ ติดต่อสาขา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต

Whatever’s Next, MTL’s NEXT to You

พร้อมพัฒนาในทุกด้าน เพื่อก้าวเดินไปพร้อมคุณ


*เฉพาะสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ และ ดี เฮลท์

 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย


ที่มา : สืบค้นเมื่อวันที่ 07/02/65

 noonth (ข้อมูล ณ วันที่ 26/01/65)

 bangkokbiznews (ข้อมูล ณ วันที่ 27/02/64)

 ddproperty (ข้อมูล ณ วันที่ 03/01/65)

 itax (ข้อมูล ณ วันที่ 19/04/62)

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

บทความน่าสนใจ