Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

ประกันลดหย่อนภาษี : เทียบชัด ๆ ประกันแบบไหนลดหย่อนคุ้ม

ประกันลดหย่อนภาษี : เทียบชัด ๆ ประกันแบบไหนลดหย่อนคุ้ม

เข้าช่วงสุดท้ายของปี อย่าลืมเตรียมเอกสาร ลดหย่อนภาษี 2566 ให้พร้อม ซึ่งตัวช่วยลดหย่อนภาษีนั้นมีหลายตัวมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัว กลุ่มบริจาค กลุ่มการลงทุน รวมถึงกลุ่มประกันลดหย่อนภาษี ซึ่งเป็นตัวช่วยที่หลายคนให้ความสำคัญ เพราะนอกจากจะได้รับความคุ้มครองแล้ว ยังใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้อีกด้วย ซึ่งประกันแต่ละแผนไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันบํานาญ ประกันออมทรัพย์ ให้ความคุ้มครองและใช้ลดหย่อนภาษีไม่เหมือนกัน ซึ่งแต่ละแบบก็จะให้ผลประโยชน์ที่แตกต่างกันอีกด้วย อยู่ที่ว่าประกันแบบไหนจะตอบโจทย์ของเรามากที่สุด วันนี้ลองมาดูกันว่า ประกันแผนไหนดี คุ้มครองครบ ลดหย่อนภาษีคุ้ม เมืองไทยประกันชีวิตมีข้อมูลดี ๆ ของแต่ละแผนมาฝากประกันใช้ลดหย่อนภาษี 2566 ได้เท่าไหร่ แต่ละแบบคุ้มครองอะไรบ้าง


ประกันใช้ลดหย่อนภาษี 2566 ได้เท่าไหร่ แต่ละแบบคุ้มครองอะไรบ้าง


ถ้าจะหาตัวช่วยลดหย่อนภาษีหลายคนคงนึกถึงประกัน ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันบํานาญ ประกันออมทรัพย์ เพราะได้ทั้งความคุ้มครองและนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย มาดูกันว่า ประกันลดหย่อนภาษี แต่ละแบบให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง และใช้ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ ไปดูกัน 


1. ประกันชีวิตและประกันออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี ได้เท่าไหร่


ประกันชีวิต เป็นรูปแบบประกันที่จะชดเชยรายได้ต่อเมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือชราภาพ โดยบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามจํานวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกันหรือผู้รับประโยชน์ตามที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยประกันชีวิตมีหลายแบบด้วยกัน ซึ่งแต่ละแบบจะมีความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันออกไป


โดยประกันชีวิตแบ่งออกเป็นประกันชีวิตแบบทั่วไป มี 4 แบบ ได้แก่ 1. แบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance) 2. แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) 3. แบบสะสมทรัพย์ หรือ ออมทรัพย์ (Endowment/Saving Insurance) และ 4. แบบเงินได้ประจํา/แบบบํานาญ (Annuity Insurance) และประกันชีวิตแบบพิเศษ มี 2 แบบ ได้แก่ 1. แบบควบการลงทุน (Investment-linked life insurance) 2. แบบเฉพาะผู้สูงอายุ


ซึ่งประกันออมทรัพย์นั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของประกันชีวิตที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและมีเงินสะสมไว้ใช้ในอนาคต โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันชีวิตตามระยะเวลาที่กำหนด และบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายผลประโยชน์เป็นเงินคืนระหว่างสัญญา (ถ้ามี) และเงินครบกำหนดสัญญา ให้แก่ผู้เอาประกันภัย รวมถึงผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบสัญญาให้แก่ผู้รับประโยชน์


ประกันชีวิตและประกันออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี หากใครต้องการความคุ้มครองชีวิต หรือต้องการมีเงินสะสมใช้ในอนาคต ต้องเลือกแบบประกันกลุ่มนี้เลย


2. ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี ได้เท่าไหร่


ประกันลดหย่อนภาษี ที่คนมักเลือกเป็นตัวช่วยลดหย่อนตัวแรกคงต้องยกให้ประกันสุขภาพ เพราะได้ความคุ้มครองเรื่องสุขภาพ ทำให้เราลดภาระเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ได้รับความคุ้มครองทั้งค่าห้อง ค่ายา ค่าหมอ ค่าอาหาร เป็นต้น ซึ่งความคุ้มครองนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่เราซื้อด้วย แม้ว่าอายุยังน้อย แต่การมีประกันสุขภาพเอาไว้ก่อนป่วยหรือทำไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยลดความกังวลค่าใช้จ่าย ไม่กระทบเงินเก็บของครอบครัว ซึ่งเหมาะกับคนวัยทำงานที่ต้องดูแลทั้งสุขภาพและใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วย 


โดยประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี ได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี หากซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่ สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีรวมกับประกันชีวิตและประกันออมทรัพย์ ได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีอีกด้วย


3. ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษี ได้เท่าไหร่


ประกันบำนาญ เป็นประกันชีวิตรูปแบบหนึ่งซึ่งเหมาะกับทุกคนที่ต้องการวางแผนจะเกษียณอายุ และอยากมีเงินใช้ในช่วงบั้นปลาย ประกันบำนาญมีหลายรูปแบบด้วยกันขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกันภัย 


โดยประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี หากใครที่มองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะช่วยให้มีเงินไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียณ ไม่เป็นภาระของลูกหลาน แม้ว่าเบี้ยของ ประกันบำนาญ จะค่อนข้างสูง แต่ก็ช่วยให้ช่วงวัยเกษียณของเรามั่นคงยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจมาก ๆ


จะเห็นได้ว่า ประกันลดหย่อนภาษี นั้นให้ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นก่อนที่จะซื้อประกันลดหย่อนภาษี จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เพื่อให้เราได้รับผลประโยชน์สูงสุดและตอบโจทย์ตรงความต้องการ


เทียบชัด ๆ ประกันลดหย่อนภาษี 2566 ตัวไหนดี  ลดหย่อนคุ้ม


เทียบชัด ๆ ประกันลดหย่อนภาษี 2566 ตัวไหนดี  ลดหย่อนคุ้ม


ประกันลดหย่อนภาษีมีหลายแผนด้วยกัน ดังนั้นควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้ง เพื่อจะได้รับความคุ้มครองที่ตรงโจทย์ความต้องการมากที่สุด ยื่นภาษีสิ้นปีนี้ ใครยังไม่มีตัวช่วยลดหย่อนภาษี ลองมาเลือกประกันดี ๆ จากเมืองไทยประกันชีวิตกันดีกว่า มาเทียบกันชัด ๆ ว่า ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันบํานาญ ประกันออมทรัพย์ แผนไหนดี แผนไหนปัง คุ้มครองครบ ลดหย่อนภาษีคุ้ม ลองเลือกตามที่ต้องการได้เลย


💰 ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์

ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ได้ทั้งผลตอบแทนและความคุ้มครองชีวิต เบี้ยที่จ่ายไม่สูญหาย เลือก

เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (Global) จ่ายเบี้ยครั้งเดียวไม่เป็นภาระ
เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/3 (Global) แบ่งจ่ายเบี้ยสบาย ๆ 3 ปี


💰 ประกันสุขภาพ

คุ้มครองสุขภาพ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษา แถมใช้เบี้ยประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี และหากซื้อให้พ่อแม่ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท เลือก
อีลิท เฮลท์ พลัส วงเงินความคุ้มครองสูงถึง 20 - 100 ล้านบาทต่อปี
ดี เฮลท์ พลัส คุ้มครองเหมาจ่าย 1 - 5 ล้านบาทต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง
เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า เหมาจ่ายไซซ์เล็ก คุ้มครองสูงถึง 500,000 บาท(1)


💰 ประกันบำนาญ

รีไทร์ทั้งทีต้องมีเงินด้วยประกันบำนาญ นอกจากต้องวางแผนเงินเอาไว้สำหรับรักษาสุขภาพจากโรคร้ายตอนช่วงวัยสูงอายุแล้ว เงินสำหรับใช้จ่ายตอนเกษียณก็ต้องจัดสรรให้ดี จะได้มีเงินออกไปซ่าได้เต็มที่ แถมประกันบำนาญยังลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาทต่อปี(2) การันตีมีเงินคืนให้ทุกปีหลังเกษียณ เลือก

โครงการเมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์ จ่ายเบี้ยสบาย ๆ 5 ปี
เมืองไทย 9901 ดี65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) จ่ายเบี้ยครั้งเดียว ไม่เป็นภาระระยะยาว


ซื้อวันนี้ผ่อนค่าเบี้ยสบาย ๆ 0% นานสูงสุด 6 เดือน หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%


รายละเอียดเพิ่มเติม

☑️ โทร. 1766 ตลอด 24 ชั่วโมง
☑️ ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือ สาขา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


(1) สำหรับแผนความคุ้มครอง 3 โดยเป็นวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
(2) ใช้สิทธิลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปก่อน หากเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปยังไม่มีหรือยังไม่เกิน 100,000 บาท ให้นำเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญไปใช้สิทธิลดหย่อนให้เต็มจำนวน 100,000 บาท แล้วจึงนำเบี้ยประกันส่วนที่เหลือไปใช้สิทธิลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสูงสุด 15 % ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท


- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัย


ที่มา : สืบค้นเมื่อวันที่ 07/09/66

🔖คปภ. https://bit.ly/46nCaUJ , https://bit.ly/44l4nKd

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

บทความน่าสนใจ