บริการด้านสุขภาพ

ครบเครื่องเรื่องบริการด้านสุขภาพ
เพื่อความง่ายสำหรับชีวิตคุณ

title

MTL Health Buddy


สิทธิประโยชน์พิเศษโครงการ MTL Health Buddy กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ


สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตในโครงการ MTL Health Buddy
ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเวชธานี
เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566


ได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1.บริการให้คำแนะนำและปรึกษาแบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย*
   1.1 ปรึกษาเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง โดย นพ.วิกรม เจนเนติสิน อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
   1.2 ปรึกษาเฉพาะทางด้านโรคกระดูก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระดูกคอและหลัง
2.รับส่วนลด กรณีจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • สำหรับลูกค้าบริการ Fax Claim ส่วนเกินจากประกันลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่าห้องเพิ่ม 20%
  • สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินสด (Self-pay) รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 10% และค่าห้อง 20% (โดยแสดงบัตรประกันชีวิต/อุบัติเหตุจากเมืองไทยประกันชีวิต)

3.บริการอัปเกรดห้องพักสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ที่มีผลประโยชน์ค่าห้องตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป**
4.บริการห้องรับรองพิเศษ Lounge-Inter

- สิทธิพิเศษข้อ 2-4 สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่ทำการรักษาโรคมะเร็งและโรคเฉพาะทางด้านกระดูกเท่านั้น
*บริการปรึกษาแพทย์ 15 นาที แรกไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยต้องทำนัดหมายล่วงหน้าผ่านทาง MTL Health Buddy
**อัปเกรดจากห้อง Standard เป็นห้องพัก Panorama หรือ Suite room ตามความเหมาะสม


ติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์พิเศษได้ที่ MTL Health Buddy

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ: เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาล กำหนด