สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับดูแลสุขภาพได้ทั้งครอบครัว ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ Smile Healthy Family ใช้คะแนนสะสมSmile Points แลกรับคูปองตรวจสุขภาพ โดยสามารถเข้ารับบริการได้ ณ โรงพยาบาลวิมุต
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ

1. โปรแกรมตรวจความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง 850 คะแนน
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ Urine Analysis
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FPG
ตรวจการทำงานของไต Creatinine+eGFR
ตรวจระดับไขมันCholesterol Cholesterol
ตรวจระดับไขมันTriglyceride Triglyceride
ตรวจระดับไขมันHDL HDL
ตรวจระดับไขมันLDL LDL
ตรวจระดับเอนไซม์ตับ SGPT
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
ตรวจวัดแรงดันของหลอดเลือดแดง ABI
2. โปรแกรมตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 3 ส่วน 700 คะแนน
3. ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งเพศหญิง (แพ็คใหญ่) 2,900 คะแนน
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital signs
เอกซเรย์ปอด Chest x-ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electro Cardiography (EKG)
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar ( FBS)
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1c
ตรวจการทำงานของไต BUN
ตรวจการทำงานของไต Creatinine (plus eGFR)
ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) HDL-Cholesterol
ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) LDL - Cholesterol (Direct)
ตรวจการทำงานของตับ SGOT (AST)
ตรวจการทำงานของตับ SGPT (ALT)
ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH (Thyroid Stimulating hormone
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP (Alpha fetoprotein)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้  CEA
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 125
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9

4.ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งเพศชาย (แพ็คใหญ่) 2,500 คะแนน
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital signs
เอกซเรย์ปอด Chest x-ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electro Cardiography (EKG)
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
ตรวจภาวะกระดูกพรุน 2 ส่วน กระดูกสันหลังและสะโพก Bone Densitometry
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar ( FBS)
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1c
ตรวจการทำงานของไต BUN
ตรวจการทำงานของไต Creatinine (plus eGFR)
ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) HDL-Cholesterol
ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) LDL - Cholesterol (Direct)
ตรวจการทำงานของตับ SGOT (AST)
ตรวจการทำงานของตับ SGPT (ALT)
ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH (Thyroid Stimulating hormone
ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย Testosterone
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP (Alpha fetoprotein)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้  CEA
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA (Prostatic Specific Ag)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9

5. โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็ก Healthy Children 1 250 คะแนน
ตรวจร่างกายโดยกุมารแพทย์
ประเมินการเจริญเติบโตตามวัย
วัดความดันโลหิต/ชีพจร
ตรวจวัดสายตา
ตรวจตาบอดสี
เอกซเรย์ของปอด

6. โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็ก Healthy Children 2 580 คะแนน
ตรวจร่างกายโดยกุมารแพทย์
ประเมินการเจริญเติบโตตามวัย
วัดความดันโลหิต/ชีพจร
ตรวจวัดสายตา
ตรวจตาบอดสี
เอกซเรย์ของปอด Ches X-ray
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
ตรวจปัสสาวะ UA
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FPG
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด Hb A1C
ตรวจการทำงานของไต BUN
ตรวจการทำงานของไต Creatinine+eGFR
ตรวจการทำงานของตับ SGOT
ตรวจการทำงานของตับ SGPT
ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ TSH
7. โปรแกรมตรวจความความเสี่ยงมะเร็งตับ 1,600 คะแนน
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
ตรวจการทำงานของตับ SGPT
ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBsAg,Anti HBs,Anti-HBc
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี Anti HVC Total
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
ตรวจภาวะผังพืดในเนื้อตับ และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ Fibro Scan

8. โปรแกรมตรวจความความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก 780 คะแนน
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) PSA
อัลตร้าซาวด์ระบบทางเดินปัสสาวะ Ultrasound KUB

9. อัลตราซาวน์ช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง 580 คะแนน
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง Whole Abdomen

โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10. ตรวจมะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์ 670 คะแนน
ตรวจมะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์  Digital Mammogram + Ultrasound Breast

11. โปรแกรมตรวจความความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก 580 คะแนน
ตรวจมะเร็งปากมดลูก+อัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ Thin Pep Prap Test + Ultrasound Pelvic


รายละเอียดโปรแกรมตรวจสุขภาพ  คลิก

 

MTL Click Application 

ดาวน์โหลด MTL Click Application คลิกที่นี่

วิธีการแลกคะแนนสะสม คลิกที่นี่5 กรกฎาคม 2564 – 1 ธันวาคม 2565 (คูปองสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565)


โรงพยาบาลวิมุต จ.กรุงเทพ

 

 

 

เงื่อนไขและรายละเอียด

1. สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถแลกคะแนนสะสม ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 – 1 ธันวาคม 2565 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม) โดยแลกคะแนนสะสมผ่าน MTL Click Application และ Call Center 1766 กด 4 วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่ 8.30-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. คูปองตรวจสุขภาพสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่  5 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565
3. สมาชิกฯ สามารถแลกได้ 6 สิทธิ์/ท่าน และสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
4. หลังจากการยืนยันแลกคะแนนสะสม บริษัทฯ จัดส่งคูปองตรวจสุขภาพทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 15 วันทำการ 
5. กรุณาสำรองสิทธิ์ก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ได้ที่โรงพยาบาลวิมุต โทร.02 079 0000
6. กรณีที่คูปองสูญหายหรือถูกทำลาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรใหม่ให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
7. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
8. เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ กำหนด 
9. เมืองไทยสไมล์คลับ โดย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต  เป็นเพียงผู้ให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกฯเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการดังกล่าว 
10. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยไมล์คลับ
11. เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทยประกันชีวิตทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 

ข้อมูลการแลกคะแนนสะสม Smile Point

ใช้คะแนนสะสม Smile Point
250 - 2,900
ระยะเวลาจัดกิจกรรม
5 กรกฎาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565
ที่ตั้ง
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

แลกคะแนนสุขล้นเพิ่มเติม

Health Activities

PANPURI Wellness 2022

ระยะเวลา
300
15 มิถุนายน 2565 – 14 มิถุนายน 2566
Health

Banyan Tree Gift Sets 2022

ระยะเวลา
800
20 มิถุนายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565
Health

Smile With BDMS wellness clinic

ระยะเวลา
2,400
23 มิถุนายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565
Shopping Health

Smile With Rester 2022 (จัดส่งถึงบ้าน)

ระยะเวลา
320
13 มิถุนายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565
Shopping Health

MEDKLINN 2022

ระยะเวลา
1,900
20 เมษายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565
Shopping Health

Brand's Delivery 2022

ระยะเวลา
500
1 เมษายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ