ข้อแนะนำ : การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ควรเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน กับการฉีดวัคซีน Covid-19 สำหรับสมาชิกฯ ที่วางแผนจะเข้ารับวัคซีนทั้ง 2 วัคซีน กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลที่ท่านเลือก ก่อนเข้ารับบริการ 


สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกรับคูปองวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยสามารถเข้ารับบริการได้โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการรายชื่อ คลิก 

แสดงรหัสรับสิทธิ์ ผ่าน MTL Click Application

ใช้คะแนนสะสม 220 Smile Points แลกรับคูปองป้องกันวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เครือโรงพยาบาลบางปะกอก
ใช้คะแนนสะสม 220 Smile Points แลกรับคูปองป้องกันวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เครือโรงพยาบาลเปาโล
ใช้คะแนนสะสม 220 Smile Points แลกรับคูปองป้องกันวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เครือโรงพยาบาลพญาไท
ใช้คะแนนสะสม 220 Smile Points แลกรับคูปองป้องกันวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรงพยาบาลพระรามเก้า 
ใช้คะแนนสะสม 220 Smile Points แลกรับคูปองป้องกันวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรงพยาบาลเวชธานี 

จัดส่งคูปองถึงบ้าน

ใช้คะแนนสะสม 240 Smile Points แลกรับคูปองป้องกันวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ 
ใช้คะแนนสะสม 260 Smile Points แลกรับคูปองป้องกันวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 
ใช้คะแนนสะสม 240 Smile Points แลกรับคูปองป้องกันวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เครือโรงพยาบาลสมิติเวช   

 1.MTL Click Application
2.Call Center 1766 กด 4 กด 2

ดาวน์โหลด MTL Click Application คลิกที่นี่

วิธีการแลกคะแนนสะสม คลิกที่นี่1 มิถุนายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 (คูปองสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เงื่อนไขและรายละเอียด(จัดส่งคูปองถึงบ้าน)

1. สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถแลกคะแนนสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564  –   30 พฤศจิกายน  2564 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม) โดยแลกคะแนนสะสมผ่าน MTL Click Application. หรือ Call Center 1766 กด 4 กด 2 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2. คูปองวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 -  31 ธันวาคม  2564
3. ข้อจำกัดในการแลกคะแนน 
- สมาชิกฯ ระดับ Smile ใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมได้สูงสุด 4 สิทธิ์/ท่าน/ ตลอดโครงการ
- สมาชิกฯ ระดับ Prestige, Beyond Prestige และ The Ultimate   ใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมได้สูงสุด 6 สิทธิ์/ท่าน/ ตลอดโครงการ
4. หลังจากการยืนยันแลกคะแนนสะสม บริษัทฯ จะจัดส่งคูปองวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 15 วันทำการ 
5. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้รับบริการอายุ  15  ปีขึ้นไป เท่านั้น
6. กรุณาสำรองสิทธิ์ก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ได้ที่โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ
7. กรณีที่คูปองสูญหายหรือถูกทำลาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรใหม่ให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
8. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
9. เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกำหนด 
10. เมืองไทยสไมล์คลับ โดย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต  เป็นเพียงผู้ให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกฯเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการดังกล่าว 
11. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยไมล์คลับ
12. เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทยประกันชีวิตทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เงื่อนไขและรายละเอียด (แสดงรหัสรับสิทธิ์ผ่าน MTL Click Application)

1. สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถแลกคะแนนสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564  –   30 พฤศจิกายน  2564   (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม) โดยแลกคะแนนสะสมผ่าน MTL Click Application.
2. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2564 -  31 ธันวาคม  2564
3. ข้อจำกัดในการแลกคะแนน 
- สมาชิกฯ ระดับ Smile ใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมได้สูงสุด 4 สิทธิ์/ท่าน/ ตลอดโครงการ
- สมาชิกฯ ระดับ Prestige, Beyond Prestige และ The Ultimate   ใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมได้สูงสุด 6 สิทธิ์/ท่าน/ ตลอดโครงการ
4.สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ สามารถรับสิทธิ์ นำรหัสรับสิทธิ์ที่ได้รับแสดงแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ ณ วันที่เข้ารับบริการ 
5. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้รับบริการอายุ  15  ปีขึ้นไป เท่านั้น
6. กรุณาสำรองสิทธิ์ก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ได้ที่โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ
7. กรณีที่รหัสสูญหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกใหม่ให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
8. สิทธิพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
9. เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกำหนด 
10. เมืองไทยสไมล์คลับ โดย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต  เป็นเพียงผู้ให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกฯเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการดังกล่าว 
11. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยไมล์คลับ
12. เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทยประกันชีวิตทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลการแลกคะแนนสะสม Smile Point

ใช้คะแนนสะสม Smile Point
220 - 260
ระยะเวลาจัดกิจกรรม
1 มิถุนายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564
*หมายเหตุ
(คูปองสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

แลกคะแนนสุขล้นเพิ่มเติม

Shopping Health

Smile with Blackmores

ระยะเวลา
60
15 กันยายน 2564 - 31 กรกฎาคม 2565
Health

Stay Home by Home Service

ระยะเวลา
150
1 กันยายน 2564 – 31 สิงหาคม 2565
Activities Health

Thonglor Pet Hospital X Smile Club

ระยะเวลา
55
15 สิงหาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
Health

ชุดตรวจโควิด-19 Antigen Home test

ระยะเวลา
95
16 สิงหาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564
Health

Smile Dental

ระยะเวลา
190
1 กันยายน 2564 – 30 มิถุนายน 2565
Activities Health

เมืองไทยสไมล์มอบโชค 2564

ระยะเวลา
1
29 มีนาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564
Shopping Health

Brand’s Birds Nest 2021

ระยะเวลา
250
9 สิงหาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ