การเลือกซื้อประกันลดหย่อนภาษีของแต่ล่ะคนอาจมีความต้องการที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามนอกจากเพื่อลดหย่อนภาษี 2564 แล้ว ความคุ้มครองและคุ้มค่าคือสิ่งที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเช่นกัน เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ความคุ้มครองจากประกันจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา ลดภาระที่อาจเกิดตามมาได้ โดยประกันลดหย่อนภาษีแบบไหนที่คุ้มครองและลดหย่อนไปดูกัน

 ประกันชีวิตและออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

หลักประกันชีวิต

เมืองไทย แฮปปี้ รีเทิร์น 99/7

สร้างความมั่นคงให้คนในครอบครัว
การันตีเงินจ่ายคืนทุกปี

แบบประกันออมทรัพย์

โครงการเมืองไทย 101 พลัส

ได้มากกว่าการออมเงิน การันตีเงินต้นไม่สูญหาย มีโอกาสรับเงินปันผลพิเศษ

 ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท

ประกันสุขภาพ

Elite Health

คุ้มครองถึง 20 – 100 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็ง โรคไต และ MRI
เหมาจ่ายตามจริง โดยไม่ต้องแอดมิท

ประกันสุขภาพ

D Health

เหมาจ่ายตอนแอดมิทในวงเงินเดียว ทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่ารักษา ค่าหมอ ค่าผ่าตัด สูงถึง 5 ล้านบาทต่อปี*

ประกันสุขภาพ

เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า
(แบบมาตรฐานใหม่)

เหมาจ่ายไซส์เล็ก คุ้มครองครอบคลุมค่ารักษาตอนแอดมิท ค่าห้องสูงสุด 4,000 บาทต่อวัน ด้วยเบี้ยที่เข้าถึงได้

 ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท

วางแผนเกษียณ

โครงการเมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์

วางแผนหลังเกษียณ จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี
แต่มีเงินบำนาญไว้ใช้สบาย ๆ

ซื้อวันนี้! คุ้มยิ่งกว่า ไม่ต้องชำระเบี้ยเป็นเงินก้อน สามารถเลือกผ่อนค่าเบี้ย 0% นานสูงสุด 6 เดือน หรือแลกรับเงินเครดิตเงินคืนสูงสุด 14% ได้เลย
- สำหรับประกันสุขภาพ ซื้อความคุ้มครองให้ตัวเองใช้สิทธิลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาท และเมื่อรวมเบี้ยประกันสุขภาพเข้ากับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปต้องไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา เราสามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี

- สำหรับประกันบำนาญ หากไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนสำหรับประกันชีวิตแบบทั่วไป เราสามารถแบ่งเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญไปหักลดหย่อนแทนเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปให้ครบ 100,000 บาท ก่อนได้ จากนั้นจึงนำเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่เหลืออีก 200,000 บาท ไปหักลดหย่อนในเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

หมายเหตุ

*กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด รับความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
- การปรับลดระยะเวลารอคอย (waiting period)เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิด 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2564
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคาร กำหนด
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

"เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครอง และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น"


เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ