ข้อมูลแบบประกัน

คุ้มชัวร์… เจ็บป่วยก็ไม่กระทบเงินเก็บเพื่อธุรกิจ

เพราะมีวงเงินแบบเหมาจ่ายเมื่อนอน รพ.รวมสูงสุด 375,000 บาท/ปี(1)

คุ้มทุกที่…เจ็บป่วยที่ไหน ก็ดูแล

เข้ารับการรักษาใน รพ. ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย(2)

คุ้มทุกบาท ทุกสตางค์ จ่ายเบี้ยน้อย

เริ่มต้นแค่หลักร้อยต่อเดือน(3)

คุ้มได้อีก… เบี้ยประกันภัยนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้

ทำได้ตั้งแต่อายุ 15 – 55 ปี

MTL Global Connect
ป่วยต่างแดนก็สบาย ดูแลคุณได้ทั่วโลก

Health at Home
บริการดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน

หมายเหตุ

(1)สำหรับแผน 2
(2)กรณีในประเทศแสดงบัตรประชาชน เฉพาะโรงพยาบาลคู่สัญญาเท่านั้น กรณีต่างประเทศใช้ได้ตามสิทธิ์
(3)สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศชายและเพศหญิง แผน 1 อายุ 15-40 ปี

  • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

 

หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย
1. ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย แบบประกันภัยคุ้มครองภายในระยะเวลา 10/10 : 10 ปี
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบเหมาจ่าย : 1 ปี
(ชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ 64 ปี และให้ความคุ้มครอง ถึงอายุ 65 ปี)
2. อายุของผู้เอาประกันภัย : 15 ปี – 55 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 65 ปี
3. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
4. การตรวจสุขภาพ : ไม่มีการตรวจสุขภาพ (การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย)


เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ


1. ลูกค้าที่สมัครโครงการ SME คุ้มชัวร์ ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561 เลือกชำระเบี้ยประกันภัยรายปี โดยชำระเบี้ยประกันภัยภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561
2. ลูกค้าจะได้รับ Voucher code มูลค่า 500 บาท สำหรับใช้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบลคมอร์ส ผ่าน eShop ของแบลคมอร์ส (https://www.blackmores.international/th/) ได้ โดยกำหนดยอดซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไปต่อการสั่งซื้อ
3. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่ง Voucher code ให้ทาง SMS ของลูกค้าตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้ในใบคำขอภายใน 60 วันนับแต่วันที่ระบุไว้ในใบคำขอ
4. จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 กรมธรรม์
5. ลูกค้า สามารถใช้ Voucher code ที่ได้รับ ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับโค้ด - 31 ธันวาคม 2561
6. จำกัดการใช้ 1 Voucher code ต่อ 1 การสั่งซื้อ หากใช้ไม่หมด ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือเก็บไว้ใช้ครั้งถัดไปได้ และไม่สามารถเปลี่ยน Voucher code เป็นเงินสดได้
7. เงื่อนไขการใช้ Voucher code เป็นไปตามที่ Blackmores กำหนด
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า