สุข สนุก กับสุขสยาม

สุข สนุก กับสุขสยาม ใหม่ล่าสุด

11 มี.ค. – 15 ธ.ค. 62 เมืองสุขสยาม ณ ศูนย์การค้า ไอคอนสยาม ชั้น G

PRINT

สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile Point 20 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท สำหรับใช้กับร้านค้าที่ร่วมรายการภายในเมืองสุขสยาม ณ ศูนย์การค้า ไอคอนสยาม เท่านั้น บัตรสามารถใช้ได้ถึง 20 ธ.ค. 62 สมาชิกฯ 1 ท่าน แลกรับได้สูงสุด 2 สิทธิ์ / วัน (จำกัด 2,500 สิทธิ์ตลอดโครงการ) 

ร้านค้าที่ร่วมรายการ ดังนี้
1.ร้านกุ้งเผากรุงสยาม
2.ร้านรักษ์สมุนไพร
3.ร้านตำรับไทย
4.ร้านสุขแซ่บ
5.ร้านสยามแหนมเนือง
6.ร้าน House of Stamps
7.SOOKSIAM PLAZA
8.THE PAVILION
9.THAI-DENMARK MILK LAND

คลิกเพื่อดูแผนผังร้านค้าที่ร่วมรายการ

ระยะเวลาแลกบัตรกำนัลรับสิทธิ์ : 11 มี.ค. – 15 ธ.ค. 62
ระยะเวลาใช้บัตรกำนัล : 11 มี.ค. –  20 ธ.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม : เมืองสุขสยาม ณ ศูนย์การค้า ไอคอนสยาม ชั้น G
แลกคะแนนผ่านช่องทาง : Smile Service Application
หมายเหตุ กรุณาแสดงรหัสใช้สิทธิ์ภายใน 15 นาที ณ จุดแลกบัตรกำนัล

รายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรม
1. ระยะเวลารับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. – 15 ธ.ค. 62
2. สมาชิกฯ 1 ท่าน แลกรับได้สูงสุด 2 สิทธิ์ / วัน
3. ใช้บัตรกำนัล 1 ใบต่อ 1 ใบเสร็จ เท่านั้น
4. พนักงานและตัวแทนของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สามารถรับสิทธิ์ได้
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การออกบัตรกำนัลใหม่ กรณีบัตรชำรุด เสียหาย สูญหาย หรือพ้นกำหนดอายุการใช้งาน
7. รายละเอียดและเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนด
8. เงื่อนไขแลกคะแนนเป็นไปตามที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
9. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
10. คะแนนสะสม Smile Point สามารถใช้เข้าร่วมกิจกรรม, รับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าพันธมิตร และสามารถลุ้นรับโชคใหญ่ได้ตลอดทั้งปี
11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม Smile Craft
สุขสืบสาน โคมยี่เป็ง วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2562

สถานที่จัดกิจกรรม : บริเวณ Promotion Area ชั้น G เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม
วิธีการรับสิทธิ์ : แสดงบัตรสมาชิกฯ ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน

ตารางเวลา Workshop

รอบที่ 1 เวลา 11.00 - 12.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 13.00 - 14.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 15.00 - 16.00 น.
รอบที่ 4 เวลา 17.00 - 18.00 น.
รอบที่ 5 เวลา 19.00 - 20.00 น.


รายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรม
เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
1.สมาชิกเมืองไทย Smile Club แสดงบัตรสมาชิกกับเจ้าหน้าที่ประจำบูธ (จำกัด 20 สิทธิ์ต่อรอบ) 
2.สมาชิกเมืองไทย Smile Club 1 ท่าน / สิทธิ์
3.หากสมาชิกฯ ให้ผู้อื่นมาดำเนินการรับสิทธิ์แทนจะต้องมีเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับแทน ดังนี้
  3.1 เอกสารประกอบการดำเนินการแทน ได้แก่
        -สำเนาบัตรเมืองไทย Smile Club ของสมาชิก 
        -สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน
  3.2 สมาชิกต้องเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องและเขียนข้อความมอบอำนาจตัวบรรจงในสำเนาบัตรเมืองไทย Smile Club
อาทิเช่น “ข้าพเจ้า.......(ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกัน)......ขอมอบอำนาจให้.......... (ชื่อผู้ดำเนินการแทน) เป็นตัวแทนในการรับสิทธิ์ร่วม workshop โดยยินยอมให้ข้าพเจ้ารับบัตรจำนวน 1 สิทธิ์
4. พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯสามารถใช้สิทธิ์ได้
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทยประกันชีวิต ตลอด 24 ชั่วโมง