เมืองไทยยูแอล พลัส


เมืองไทยยูแอล พลัส
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
ปี 2564 อัตราผลตอบแทนปีแรก
(First Year Interest Rate)
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยพอร์ตลงทุน
(Portfolio Interest Rate)
ส.ค. 2564 4.08% 4.08%

หมายเหตุ:
- เมืองไทยยูแอล พลัส จะแสดงอัตราผลตอบแทนเป็นร้อยละต่อปี โดยการันตีอัตราผลตอบแทนสำหรับมูลค่าการลงทุนปีแรกขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยพอร์ตลงทุนขั้นต่ำร้อยละ 1 ต่อปี ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บริษัทพิจารณากำหนด แต่จะต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่ระบุข้างต้น
- อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะส่วนเงินลงทุน ต่อเดือน ณ เดือนที่ประกาศ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันภัย
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
- ท่านสามารถติดตามมูลค่าการลงทุนได้ที่ MTL Click Application หรือ โทร.1766 กด 4
- เมืองไทยยูแอล พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยเมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 ซึ่งได้มีการเปลี่ยนเงื่อนไขและนโยบายการลงทุนเพื่อนำมาเสนอขายใหม่ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

MTL Smile Application ช่วยให้ทุกอย่างของคุณเป็นเรื่อง "ง่าย" สามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครองและทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ