เจ็บป่วย ก็อุ่นใจด้วยบริการ Telemedicine กับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการติดตามและต้องได้รับยาต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

Banner Mtl Click Telemed 220464 Content Desktop 1440 X390 

     

         เพื่อเป็นการควบคุมลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และอำนวยความสะดวกเพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางออกจากบ้านของผู้เอาประกันภัย ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวนั้น บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต  พร้อมด้วยโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการการให้บริการพบแพทย์และได้รับยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ ผ่านทางโทรเวชกรรม (Telemedicine) สำหรับผู้เอาประกันภัยมีโรคเรื้อรังและมีนัดตรวจติดตามการรักษา  และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกัน จึงเปิดให้บริการ โดยมีผลตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

โดยสามารถรับบริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง จากโรงพยาบาลคู่สัญญา ได้ตามช่องทาง ดังนี้ 

 

กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาล

จังหวัด

ช่องทางการรับบริการ

1

Samitivej Virtual Hospital

กรุงเทพฯ

Application MTL Click

2

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bgp9751l

หรือโทร 02 804 8959 ต่อ 1414

3

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

กรุงเทพฯ

โทร. 02 022 7662 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official :@chaophya

4

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @Theptarin

หรือโทร  02-3487000

5

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

กรุงเทพฯ

โทร 02 340 6499 ต่อ 1888,1889 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line :insurance1988

6

โรงพยาบาลบางปะกอก 1

กรุงเทพฯ

โทร. 02 109 1111

7

โรงพยาบาลบางปะกอก 9

กรุงเทพฯ

โทร. 1745 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bpk9hospital

8

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bumrungradhospital

โทร  +662 011 4833 , +662 011 4899

9

โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพฯ

โทร. 062-489-9594

ผ่านแอปพลิเคชัน Line : 0624899594

10

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กรุงเทพฯ

โทร. 062 590 6883 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line :1doctorp

11

โรงพยาบาลพญาไท 1

กรุงเทพฯ

โทร. 1772

12

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพฯ

โทร. 063-225-9095

13

โรงพยาบาลพญาไท 3

กรุงเทพฯ

โทร. 1772

14

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

กรุงเทพฯ

02-944-7111 ต่อ 4309

15

โรงพยาบาลพระรามเก้า

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official:@praram9hospital

16

โรงพยาบาลเวชธานี

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @vejthani

17

โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @SamitivejChinatown

18

โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @SamitivejThonburi

19

โรงพยาบาลสุขุมวิท

กรุงเทพฯ

โทร 02-391-0011


ภาคกลาง

โรงพยาบาล

จังหวัด

ช่องทางการรับบริการ

20

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

นนทบุรี

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @rtbinter

21

โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2

ปทุมธานี

โทร. 065-7242973

หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: crmonline

 

22

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9

สมุทรปราการ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @CHG1609

โทร  089-094-1579

23

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

สมุทรปราการ

โทร. 02-109-3111 ต่อ 1503,1506

24

โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

โทร. 02 109 3222 ต่อ 10115-10116

25

โรงพยาบาลมหาชัย 1

สมุทรสาคร

โทร.034 424 990-4 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachaihospital

26

โรงพยาบาลมหาชัย 2

สมุทรสาคร

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachai2hospital


ภาคตะวันออก

โรงพยาบาล

จังหวัด

ช่องทางการรับบริการ

27

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

ชลบุรี

โทร. 038 259 999 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bphhospital

28

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

ชลบุรี

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @PTS789

หรือโทร 038-317333 ต่อ 2102

29

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ชลบุรี

ผ่านแอปพลิเคชัน Line : 889uvZUP

หรือโทร 095-2078523

30

โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี

ชลบุรี

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @schtele

โทร 033-038988

31

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ระยอง

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @265grnfa

หรือ โทร 038 -921999 ต่อ 2280

 

ภาคเหนือ

โรงพยาบาล

จังหวัด

ช่องทางการรับบริการ

32

โรงพยาบาลศรีสวรรค์

นครสวรรค์

โทร 1254 กด 2  หรือ 

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official :@srisawan

33

โรงพยาบาลพิษณุเวช

พิษณุโลก

โทร 093-134-3366


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงพยาบาล

จังหวัด

ช่องทางการรับบริการ

34

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

นครราชสีมา

โทร. 044-015-999
หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @BANGKOKRATCHASIMA

35  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น ขอนแก่น  โทร  043-366-444  หรือ 
 ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @925lcmck

ภาคใต้

โรงพยาบาล

จังหวัด

ช่องทางการรับบริการ

36

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ภูเก็ต

โทร. 076 254 425

37

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์

ภูเก็ต

โทร. 096-646-5208 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน ID Line : bsimed

38

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

สงขลา

โทร. 1719 หรือ 074 272 800

39

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

สุราษฎร์ธานี

โทร. 077 956 789 ต่อ 1051,1061  หรือ
ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @gwc6368r        ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีความประสงค์ใช้บริการ Telemedicine  นี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยเดิมที่มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลที่ให้บริการตามที่กำหนด โดยเป็นโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการติดตามและต้องได้รับยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น และมีนัดตรวจติดตามการรักษาโดยบริการดังกล่าวจะครอบคลุมการพบแพทย์ และการสั่งยา ทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม ที่มีผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 

          โดยผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีความประสงค์ใช้บริการ Telemedicine  นี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยเดิมที่มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลที่ให้บริการตามที่กำหนด และเป็นโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการติดตามและต้องได้รับยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยบริการดังกล่าวจะครอบคลุมการพบแพทย์ การสั่งยา ทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม ที่มีผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ระยะเวลาให้บริการโครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

          สำหรับ Telemedicine Samitivej Virtual Hospital  ยังคงให้บริการตามเงื่อนไขปกติ ครอบคลุมทั้งการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเป็นคนไข้เดิมของทางโรงพยาบาล ครอบคลุมทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

ผู้เอาประกันภัยที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ เมืองไทยประกันชีวิต  โทร. 1766 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการได้โดยตรง

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด