Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

เกลือแร่ แค่เลือกให้ถูกจะดีต่อร่างกาย

เกลือแร่ แค่เลือกให้ถูกจะดีต่อร่างกาย

อากาศร้อน ๆ แบบนี้ยิ่งทำให้เราขาดน้ำจากการสูญเสียเหงื่อ และยังเสี่ยงเป็นโรคท้องเสียได้ง่ายกว่าฤดูอื่น ๆ ซึ่งการที่ร่างกายขาดน้ำมาก ๆ ไม่ว่าจะสาเหตุจากท้องเสียหรือจากการเล่นกีฬา จะทำให้เรารู้สึกอ่อนเพลียและต้องหา เกลือแร่ มาดื่มทดแทนน้ำที่เสียไป แต่เพื่อน ๆ รู้มั้ยว่า เกลือแร่ แต่ละประเภทแตกต่างกันยังไง และอาการป่วยแบบไหนต้องกิน เกลือแร่ อะไร วันนี้เมืองไทยประกันชีวิตมีข้อมูลมาแนะนำกัน


เกลือแร่ ประโยชน์ ที่ร่างกายต้องการ


ชนิดของเกลือแร่ที่ร่างกายต้องการ


แต่ละวันร่างกายอาจต้องการ เกลือแร่ ในปริมาณเพียงเล็กน้อย แต่เพียงแค่น้อยนิดก็ยังถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากต่อร่างกาย เพราะหากวันใดร่างกายขาด เกลือแร่ ขึ้นมา นั่นอาจส่งผลกระทบต่อสมดุลและระบบการทำงานต่าง ๆ ได้ ซึ่งชนิดของ เกลือแร่ ที่สำคัญสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มไว้ ดังนี้


 • เกลือแร่หลัก

คือ กลุ่มของแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการมากกว่า 100 มิลลิกรัมต่อวัน ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม และคลอรีน เป็นต้น

 • เกลือแร่รอง

คือ กลุ่มของแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการน้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อวัน แต่ก็ยังคงมีความสำคัญต่อการทำงานของร่างกาย ได้แก่ เหล็ก สังกะสี ไอโอดีน ทองแดง และซีเลเนียม เป็นต้น


ที่มา : โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์, Pharmacy Thammasat University


เกลือแร่ แก้อ่อนเพลีย ของคนออกกำลังกาย ใช้รักษาท้องเสียไม่ได้

ท้องเสีย ถ่ายเหลว กินเกลือแร่ออกกำลังกายแทนได้มั้ย ?


คำตอบคือ ใช้แทนกันไม่ได้นะทุกคน! เพราะ เกลือแร่ แก้อ่อนเพลีย สำหรับคนออกกำลังกายนั้นจะมีน้ำตาลที่สูงและโซเดียมที่ต่ำ หากผู้ป่วยท้องเสียกินเข้าไปก็จะส่งผลให้ลำไส้บีบตัวและท้องเสียมากขึ้น ซึ่ง เกลือแร่ ที่ใช้ทดแทนการสูญเสียน้ำในร่างกาย เราแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้


 • เกลือแร่สำหรับผู้ป่วยท้องเสีย หรือ โออาร์เอส (ORS)

มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มพลังงาน ให้ เกลือแร่ ที่มากและมีน้ำตาลที่น้อย ป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญเสียน้ำ หรือช็อกได้

 • เกลือแร่ออกกำลังกาย

ใช้สำหรับชดเชยการสูญเสียน้ำภายหลังการออกกำลังกายเท่านั้น ผลิตภัณฑ์มักอยู่ในรูปแบบเครื่องดื่มพร้อมดื่มบรรจุ


อย่างที่ได้กล่าวไว้ว่า เกลือแร่ ออกกำลังกายมีปริมาณน้ำตาลที่สูง หากผู้ป่วยท้องเสียกินเข้าไปก็จะยิ่งทำให้ท้องเสียมากขึ้น เราจึงต้องเลือกเกลือแร่ให้เหมาะสมกับอาการที่เป็นด้วย


ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด, โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์, Jones Salad


เกลือแร่ ประโยชน์ ของผงเกลือแร่โออาร์เอส (ORS)

สไปรท์ใส่น้ำตาล ช่วยอาการท้องเสียได้จริงมั้ย?


เชื่อว่าหลายคนเมื่อมีอาการท้องเสียหรือท้องร่วง นอกจาก เกลือแร่ ก็จะนึกถึงการกินสไปรท์ใส่น้ำตาล เพราะคิดว่าจะสามารถชดเชยอาการสูญเสีย เกลือแร่ ได้ แต่รู้หรือไม่ว่าการดื่มสไปร์ทใส่น้ำตาลแทนผงน้ำตาลเกลือแร่ หรือผงเกลือแร่โออาร์เอส (ORS) เป็นวิธีที่ไม่แนะนำสำหรับทดแทนน้ำและเกลือแร่


เนื่องจากในน้ำอัดลมมีปริมาณน้ำตาลสูงกว่าผงน้ำตาลเกลือแร่ และมีการอัดก๊าซเข้าไปด้วย ซึ่งถ้าหากผู้ป่วยดื่มเข้าไปอาจทำให้เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือทำให้อาการแย่ลงได้ รวมถึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษในผู้ป่วยโรคเบาหวานและเด็กเล็กที่อาจเป็นอันตราย


ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดเมื่อมีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลว หรือถ่ายเป็นน้ำให้ใช้ผงเกลือแร่โออาร์เอส (ORS) จิบเป็นระยะ เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและเกลือแร่อย่างรุนแรงได้


ที่มา : Tnews, โรงพยาบาลสินแพทย์


เมื่อทราบแล้วว่า เกลือแร่ ทั้ง 2 ประเภทมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรเลือกกินให้ถูกต้องกับอาการที่เกิดขึ้นว่าเป็น เกลือแร่ ท้องเสีย หรือเกลือแร่ออกกำลังกาย หากกินไม่เหมาะสมอาจเกิดผลกระทบต่อร่างกายได้ รวมถึงดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและวางแผนเสริมความมั่นใจด้วยประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย จากเมืองไทยประกันชีวิต

✔ วงเงินเลือกได้ 2 แสน - 100 ล้านบาท

✔ ดูแลค่ารักษาทั้งโรคเล็ก โรคแรง คุ้มครอง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคทั่วไป

✔ เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ

✔ สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี


รายละเอียดเพิ่มเติม

☑️ โทร.1766 ตลอด 24 ชั่วโมง

☑️ ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือ สาขา ธนาคารกสิกรไทย


 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

บทความน่าสนใจ