เหตุผลที่หลายคนซื้อประกันชีวิตและสุขภาพนั้น นอกจากช่วยลดความเสี่ยงยามเจ็บป่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาลแล้ว ยังสามารถช่วยลดหย่อนภาษี รวมไปถึงเหตุผลเพื่อครอบครัวหรือคนที่เรารัก แต่ก็ยังมีหลายคนที่ซื้อประกันชีวิตและสุขภาพที่ไม่ค่อยตอบโจทย์เป้าหมายของตัวเองหรือคนในครอบครัว เช่น มีความคุ้มครองสุขภาพแล้วแต่ยังไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลตามที่ต้องการ จะซื้อแบบไหนดี หรืออยากได้แบบคุ้มครองยาวเพราะอยากซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากแล้ว แบบนี้จะมีหรือไม่?

เมืองไทยประกันชีวิต จึงได้ออกแบบ ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) ที่ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์แบบไหนก็สามารถซื้อได้ ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง

ผู้ที่มองหาประกันชีวิตและสุขภาพโดยเฉพาะ

ผู้ที่มองหาประกันชีวิตและสุขภาพโดยเฉพาะ

หากคุณไม่เคยมีประกันชีวิตและสุขภาพ และกำลังมองหาแบบประกันที่ตอบโจทย์ตัวเอง แต่ไม่อยากปวดหัวเพราะมีเงื่อนไขที่ซับซ้อน เข้าใจยาก จนไม่แน่ใจว่าเคลมได้ไหมหากเจ็บป่วยขึ้นมา ซึ่งความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) สามารถตอบโจทย์นี้ให้คุณได้ ด้วยเงื่อนไขน้อย เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาจ่ายในวงเงินเดียว ตั้งแต่บาทแรก สูงสุด 5 ล้านบาท(1) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ที่ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เรียกได้ว่าเจ็บป่วยขึ้นมาไม่ต้องกังวลว่าจะเคลมไม่ได้

เลือกรับความคุ้มครองให้เหมาะกับคุณ (1)กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท ไม่มีความรับผิดส่วนแรก โดยเป็นวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

ผู้ที่มองหาประกันชีวิตและสุขภาพโดยเฉพาะ

ผู้ที่มีประกันชีวิตและสุขภาพอยู่แล้ว แต่วงเงินความคุ้มครองน้อย

ผู้ที่มีประกันชีวิตและสุขภาพอยู่แล้ว แต่วงเงินความคุ้มครองน้อย

สำหรับคนที่มีประกันชีวิตและสุขภาพเดิมอยู่แล้วแต่วงเงินน้อย เงื่อนไขซับซ้อน บางท่านอาจซื้อเพราะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ แต่พอเจ็บป่วยขึ้นมาความคุ้มครองก็ไม่ครอบคลุมเพราะเงื่อนไขซับซ้อนทำให้เข้าใจยากจนพลาดโอกาสในการคุ้มครองไป จึงมองหาประกันชีวิตและสุขภาพที่ตอบโจทย์ได้ตรงจุด ซึ่งความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) เหมาจ่ายในวงเงินเดียวสูงสุด 5 ล้านบาท(2) คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) คุ้มครองเหมาจ่ายตามจริง ช่วยให้คุณคลายกังวลได้

โดยเฉพาะถ้าออกจากโรงพยาบาลพอจะกลับบ้านแล้วต้องจ่ายค่ายาเพิ่ม ซึ่งสวัสดิการเดิมที่มีก็คุ้มครองได้ไม่เต็มที่จนคุณต้องจ่ายส่วนต่างนั้นเอง ซึ่งความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมถึงค่ายากลับบ้านสูงสุดถึง 20,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หรือมากกว่า ด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน ซึ่งระยะเวลาการต้องอยู่ในโรงพยาบาล แต่ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย

เลือกรับความคุ้มครองให้เหมาะกับคุณ (2)กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท สามารถเลือกได้ทั้งแผนที่มีความรับผิดส่วนแรก หรือแผนที่ไม่มีความรับผิดส่วนแรก โดยเป็นวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

ผู้ที่มีประกันชีวิตและสุขภาพอยู่แล้ว แต่วงเงินความคุ้มครองน้อย

สวัสดิการสุขภาพเดิมไม่พอ อยากได้ความคุ้มครองสุขภาพเพิ่ม

สวัสดิการสุขภาพเดิมไม่พอ อยากได้ความคุ้มครองสุขภาพเพิ่ม

แม้พนักงานบริษัทจะมีประกันกลุ่มเดิมที่บริษัททำให้อยู่แล้ว แต่ความคุ้มครองอาจไม่มากพอที่จะตอบโจทย์ได้ พอเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลขึ้นมา สวัสดิการเดิมก็ไม่พอ ต้องจ่ายเงินส่วนต่างเองจนเงินเก็บแทบไม่เหลือ จึงอยากซื้อประกันชีวิตและสุขภาพเพิ่ม ซึ่งความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) ก็ช่วยเพิ่มความอุ่นใจตรงนี้ได้ คุ้มครองแบบเหมาๆ ให้คุณเลือกเหมาจ่ายแค่ส่วนเกินจากสวัสดิการที่มีอยู่ ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยซ้ำซ้อน ให้คุณคลายกังวลยามเจ็บป่วยไม่ต้องจ่ายส่วนเกินจนรบกวนเงินเก็บ

เลือกรับความคุ้มครองให้เหมาะกับคุณ เลือกแผนมีความรับผิดส่วนแรก โดยสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 30,000 บาท 50,000 บาท หรือ 100,000 บาท ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยจะถูกลง

สวัสดิการสุขภาพเดิมไม่พอ อยากได้ความคุ้มครองสุขภาพเพิ่ม

อายุเยอะอยากซื้อประกันชีวิตและสุขภาพที่คุ้มครองยาว

อายุเยอะอยากซื้อประกันชีวิตและสุขภาพที่คุ้มครองยาว

เมื่ออยากวางแผนเรื่องสุขภาพในระยะยาวให้ครอบครัว โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเริ่มมากขึ้น เพราะอายุยิ่งเยอะความเสี่ยงเรื่องโรคภัย ก็มากตามไปด้วย เจ็บป่วยขึ้นมาก็เรื้อรังกว่าวัยหนุ่มสาว ซึ่งสิ่งที่เสียมากกว่าสุขภาพก็คือเงินเก็บที่มีไว้ใช้ในบั้นปลาย จึงอยากซื้อประกันชีวิตและสุขภาพให้ท่านได้อุ่นใจ แต่มีความกังวลเรื่องระยะเวลาคุ้มครองที่อาจไม่มากพอ แต่ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) สามารถทำรับประกันได้ตั้งแต่อายุ 11 ปี - 80 ปี ได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี เลยทีเดียว ดังนั้นไม่ต้องกังวลถึงอายุความคุ้มครองที่ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป

อายุเยอะอยากซื้อประกันชีวิตและสุขภาพที่คุ้มครองยาว

จะเห็นได้ว่า ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) จากเมืองไทยประกันชีวิต เป็นประกันชีวิตและสุขภาพที่ตอบโจทย์ได้ทุกคน เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เงื่อนไขน้อยแต่คุ้มครองเยอะ พร้อมช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริงเต็มวงเงิน สูงสุด 5 ล้านบาท(2) คุ้มครอง โควิด-19 โรคร้ายทุกระยะ โรคทั่วไป และคุ้มครองตามจริงทั้ง ห้องพักเดี่ยว และ ห้อง ไอ.ซี.ยู. ให้ทุกการรักษาพยาบาลของคุณอุ่นใจกว่าที่เคย

เลือกรับความคุ้มครองให้เหมาะกับคุณ (2)กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท สามารถเลือกได้ทั้งแผนที่มีความรับผิดส่วนแรก หรือแผนที่ไม่มีความรับผิดส่วนแรก โดยเป็นวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

 

หมายเหตุ

  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
Tags:

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์

ประกันสุขภาพที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน รายละเอียดน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

ประกันสุขภาพดีๆ ที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เพราะเหมาจ่ายวงเงินเดียวสูงสุด 5 ล้านบาท* เงื่อนไขน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ