จุดเด่น

จ่ายเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองชีวิตยาว

สร้างมรดกก้อนใหญ่ ไม่เป็นภาระผูกพันในอนาคต

ตอบโจทย์ได้มากกว่า

วางแผนสร้างหลักประกันให้ลูกหลาน พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน โดยไม่ยึดติดกับกฎเดิมๆ

คล่องตัวสูง**

กำหนดเบี้ยประกัน ปรับเปลี่ยนทุนประกัน เพิ่มลดสัดส่วนการลงทุน ได้ตามแต่ละช่วงวัย

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกัน

30 วัน - 70 ปี

คุ้มครองชีวิตยาวถึง

อายุ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ครั้งเดียว

เบี้ยประกันภัยหลักขั้นต่ำ

75,000 บาท

*ทั้งนี้ ภาวะการลงทุนที่ผันผวนจนทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนลดลง หรือการหยุดพักชำระเบี้ยรวมถึงการถอนเงินลงทุนบางส่วนจากกรมธรรม์  อาจส่งผลให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับลดลง

** ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์และการพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

หมายเหตุ
โครงการ mOne เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยเมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว)

เบี้ยประกันภัย (ไม่รวมส่วนของการลงทุน) ของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172

โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้นและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

Unit-Linked mOne Sales Sheet ดาวน์โหลด

 

การเปรียบเทียบ ยูนิตลิงค์ กับประกันชีวิตทั่วไป และกองทุนรวม


ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

mOne ลงทุนครั้งเดียว เพื่อคุ้มครองตลอดชีวิต

คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

mGrow 615 รับความคุ้มครองยาว 15 ปี จ่ายเบี้ยสั้น 6 ปี

สร้างพอร์ตชีวิตให้เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยประกันชีวิตควบการลงทุนที่จ่ายเบี้ยสั้น 6 ปี รับความคุ้มครองยาว 15 ปี เลือกขยายความคุ้มครองได้ถึงอายุครบ 99 ปี* พร้อมรับโบนัสเพิ่ม 2%** ณ ต้นปีกรมธรรม์ที่ 7

ความสุขทุกช่วงชีวิตที่ออกแบบได้ - mDesign

คุ้มครองชีวิตถึงครบอายุ 99 ปี

ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ออกแบบมาให้ยืดหยุ่น วางแผนการเงินได้หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกจังหวะของชีวิต อุ่นใจมากขึ้นด้วยสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ

mOnePlus

คุ้มครองชีวิตถึงครบอายุ 99 ปี*

จ่ายครั้งเดียวเพื่อคุ้มครองตลอดชีวิต พลัสความมั่นคงในอนาคตของคุณและครอบครัว

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ