ลุ้นโชคง่ายๆ !! สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับเพียงท่านนำคะแนนสะสม Smile Point 2 คะแนน แลกคูปองชิงโชค 1 ใบ แล้วเลือกลุ้นสายของรางวัลที่ท่านชอบ ไม่ว่าจะเป็นสายช้อปปิ้งหรือสายแก็ดเจ็ต...ยิ่งแลกมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก

เริ่มแลกคะแนนสะสม  ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564
วันที่จับรางวัล วันที่ 14 มกราคม  2565

คะแนนสะสม สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ สามารถเลือกแลกคะแนนสะสมได้ 2 สาย 
1. สายช้อปปิ้ง ใช้คะแนนสะสม Smile Point 2 คะแนน / 1 คูปอง 
2. สาย Gadget ใช้คะแนนสะสม Smile Point 2 คะแนน / 1 คูปอง

ของรางวัลจะแบ่งเป็น 2 สาย จำนวนรางวัลทั้งสิ้น 16 รางวัล 

สายช้อปปิ้ง จำนวน 8 รางวัล
1. บัตรแทนเงินสด เซ็นทรัล มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล 
2. บัตรแทนเงินสด โรบินสัน มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล 
3. บัตรแทนเงินสด โลตัส มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล 
4. บัตรแทนเงินสด บิ๊กซี มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล 

สายแก็ดเจ็ต จำนวน 8 รางวัล
1. แล๊ปท๊อป Surface Pro 7+ Intel Core i3 มูลค่า 30,470 บาท จำนวน 2 รางวัล
2. พัดลมฟอกอากาศแบบตั้งพื้น Dyson Pure Cool Link TP03 มูลค่า 14,900 บาท จำนวน 2 รางวัล
3. กล้อง GoPro 9 พร้อมอุปกรณ์เสริม มูลค่า 19,980 บาท จำนวน 2 รางวัล
4. ลำโพง Marshall Stanmore II มูลค่า 17,990 บาท จำนวน 2 รางวัล

 สามารถแลกคะแนนสะสมผ่าน ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ในเวลา 9.00 – 17.00 น. หรือโทรมาแลกได้ที่ 1766 กด 4 เมืองไทยสไมล์ และ MTL CLICK

ดาวน์โหลด MTL Click Application คลิกที่นี่

วิธีการแลกคะแนนสะสม คลิกที่นี่15 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขและรายละเอียด

1. สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ นำคะแนนสะสม Smile Point 2 คะแนน แลกคูปองชิงโชค 1 ใบ โดยจะต้องเลือกสายของรางวัลที่ต้องการชิงโชคในขณะที่ดำเนินการแลกคะแนนสะสม (แลกได้ไม่จำกัดจำนวนคูปอง) แลกได้ที่ MTL Click  Application หรือโทรมาแลกได้ที่ 1766 กด 4 เมืองไทยประกันชีวิต หรือแลกได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ในเวลา 9.00 – 17.00 น.
2. ของรางวัลจะมี 2 สาย ได้แก่ สายช้อปปิ้ง จำนวน 8 รางวัล (บัตรแทนเงินสด เซ็นทรัล มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล, บัตรแทนเงินสด โรบินสัน มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล, บัตรแทนเงินสด โลตัส มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล และบัตรแทนเงินสด บิ๊กซี มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล) และสายแก็ดเจ็ต จำนวน 8 รางวัล (แล๊ปท๊อป Surface Pro 7+ Intel Core i3 มูลค่า 30,470 บาท จำนวน 2 รางวัล, กล้อง GoPro 9 พร้อมอุปกรณ์เสริม มูลค่า 19,980 บาท, จำนวน 2 รางวัล ลำโพง Marshall Stanmore II มูลค่า 17,990 บาท จำนวน 2 รางวัล และพัดลมฟอกอากาศแบบตั้งพื้น Dyson Pure Cool Link TP03 มูลค่า 14,900 บาท จำนวน 2 รางวัล) รวมทั้งสิ้น 16 รางวัล
3. สำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ที่แลกคูปองชิงโชค ทางบริษัทฯ จะทำการรวบรวมข้อมูลและออกสลากในนามของลูกค้าโดยแบ่งตามสายชิงโชคที่ลูกค้าเลือกแลกคะแนน เพื่อนำไปรวบรวมและจับสลากต่อไป
4. วิธีการในการจับสลาก : นำสลากทั้งหมดมาแบ่งเป็น 2 กล่อง 2 สายชิงโชค ตามที่ลูกค้าเลือกแลกคะแนนสะสม 
และเริ่มดำเนินการจับรางวัล สายช้อปปิ้ง 8 รางวัล สายแก็ดเจ็ต 8 รางวัล รวมทั้งสิ้น 16 รางวัล
5. จับรางวัลวันที่ 14 มกราคม  2565 ณ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 
6. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง www.muangthai.co.th  ในวันที่ 15 มกราคม 2565 และส่งจดหมายแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 7 วันนับจากวันที่จับรางวัลเป็นต้นไป
7. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้  รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด  หรือของรางวัลอื่นได้
8. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยสามารถรับรางวัลมูลค่าสูงสุดได้สายละ 1 รางวัล เท่านั้น
9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่ง กรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 และทป.101/2544
10. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
11. ได้รับอนุมัติในการจับสลากชิงโชคจากกระทรวงมหาดไทย อ้างอิงตามใบอนุญาต เลขที่ 667 / 2564
12. พนักงานและตัวแทนฝ่ายขาย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
13. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
14. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับซึ่งจัดขึ้นเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ
15. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทยประกันชีวิตทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 

ข้อมูลการแลกคะแนนสะสม Smile Point

ใช้คะแนนสะสม Smile Point
2
ระยะเวลาจัดกิจกรรม
15 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

แลกคะแนนสุขล้นเพิ่มเติม

Shopping Activities

Suunto 9 Peak

ระยะเวลา
6,000
15 กันยายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
Activities

Happy Little Farm

ระยะเวลา
60
15 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
Shopping Activities

Chef at Home By Zwilling

ระยะเวลา
1,900
1 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564
Activities Health

Thonglor Pet Hospital X Smile Club

ระยะเวลา
55
15 สิงหาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
Activities Health

เมืองไทยสไมล์มอบโชค 2564

ระยะเวลา
1
29 มีนาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ