นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ

ประธานกรรมการ

Mr. Photipong Lamsam

นายกฤษฎา ล่ำซำ

รองประธานกรรมการ
กรรมการอำนวยการบริหาร

Mr. Photipong Lamsam

นายฮานส์ เจ เจ เดอ คายเปอร์

รองประธานกรรมการ

Mr. Photipong Lamsam

นางสาวสุจิตพรรณ ล่ำซำ

กรรมการ
ประธานคณะอำนวยการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Photipong Lamsam

นายสาระ ล่ำซำ

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารด้านการลงทุน
ประธานคณะกรรมการผลิตภัณฑ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอำนวยการบริหาร

Mr. Photipong Lamsam

ดร.สุธี โมกขะเวส

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอำนวยการบริหาร
กรรมการบริหารด้านการลงทุน

Mr. Photipong Lamsam

นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ 

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

Mr. Photipong Lamsam

นายกนิช บุณยัษฐิติ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ

Mr. Photipong Lamsam

นางเอพริล ศรีวิกรม์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

Mr. Photipong Lamsam

ดร.ณฐพร พันธุ์อุดม

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

Mr. Photipong Lamsam

นางภคินีนาถ ติยะชาติ

กรรมการ
กรรมการอำนวยการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารด้านการลงทุน
ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านตัวแทนประกันชีวิต

Mr. Photipong Lamsam

นายฟิลลิป เอ แอล คอร์แมนส์

กรรมการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

Mr. Photipong Lamsam

นายฟิลลิป โพล อาเธอร์ ลาทัว

กรรมการ
รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

Mr. Photipong Lamsam

นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mr. Photipong Lamsam

นายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก

กรรมการ

Mr. Photipong Lamsam

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์

กรรมการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

Mr. Photipong Lamsam

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม

ประธานคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นางจันทรา บูรณฤกษ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

Mr. Photipong Lamsam

นายภูมิชาย ล่ำซำ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านตัวแทนประกันชีวิต

Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Organization Structure

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ