นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ

ประธานกรรมการ

Mr. Photipong Lamsam

นายกฤษฎา ล่ำซำ

รองประธานกรรมการ, กรรมการอำนวยการบริหาร

Mr. Photipong Lamsam

นายโจเซฟ เจอร์เมน เดอ เมีย

รองประธานกรรมการ

Mr. Photipong Lamsam

นายสาระ ล่ำซำ

กรรมการ, กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานคณะกรรมการบริหารด้านการลงทุน, ประธานคณะกรรมการผลิตภัณฑ์, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการอำนวยการบริหาร

Mr. Photipong Lamsam

นางสาวสุจิตพรรณ ล่ำซำ

กรรมการ, ประธานคณะอำนวยการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Photipong Lamsam

นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย

กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล, ประธานคณะที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mr. Photipong Lamsam

นายฟิลลิป โพล อาเธอร์ ลาทัว

กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

Mr. Photipong Lamsam

นายอันโตนิโอ คาโน่

กรรมการ

Mr. Photipong Lamsam

นายภูมิชาย ล่ำซำ

กรรมการ, ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

Mr. Photipong Lamsam

นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์

กรรมการ

Mr. Photipong Lamsam

นายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก

กรรมการ

Mr. Photipong Lamsam

นางภคินีนาถ ติยะชาติ

กรรมการ, กรรมการอำนวยการบริหาร, กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารด้านการลงทุน, ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ ด้านตัวแทนประกันชีวิต

Mr. Photipong Lamsam

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, รองประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นางจารุวรรณ วนาสิน

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล, กรรมการตรวจสอบ

Mr. Photipong Lamsam

รศ. ดร. ธีระพร วีระถาวร

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

Mr. Photipong Lamsam

นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ 

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Photipong Lamsam

นายวิบูลย์ อังสนันท์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

Mr. Photipong Lamsam

นางจิตราภา หิมะทองคำ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

Mr. Photipong Lamsam

นางจันทรา บูรณฤกษ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Organization Structure

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ