นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ

ประธานกรรมการ

Mr. Photipong Lamsam

นายกฤษฎา ล่ำซำ

รองประธานกรรมการ
กรรมการอำนวยการบริหาร

Mr. Photipong Lamsam

นายฮานส์ เจ เจ เดอ คายเปอร์

รองประธานกรรมการ

Mr. Photipong Lamsam

นายสาระ ล่ำซำ

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารด้านการลงทุน
ประธานคณะกรรมการผลิตภัณฑ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอำนวยการบริหาร

Mr. Photipong Lamsam

ดร.สุธี โมกขะเวส

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอำนวยการบริหาร

Mr. Photipong Lamsam

นางจารุวรรณ วนาสิน

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

Mr. Photipong Lamsam

ผศ.กนิช บุณยัษฐิติ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

Mr. Photipong Lamsam

นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ 

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Photipong Lamsam

นางเอพริล ศรีวิกรม์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

Mr. Photipong Lamsam

นางภคินีนาถ ติยะชาติ

กรรมการ
กรรมการอำนวยการบริหาร
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารด้านการลงทุน
ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านตัวแทนประกันชีวิต

Mr. Photipong Lamsam

นายฟิลลิป เอ แอล คอร์แมนส์

กรรมการ

Mr. Photipong Lamsam

นายฟิลลิป โพล อาเธอร์ ลาทัว

กรรมการ
รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

Mr. Photipong Lamsam

นางสาวสุจิตพรรณ ล่ำซำ

กรรมการ
ประธานคณะอำนวยการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Photipong Lamsam

นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mr. Photipong Lamsam

นายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก

กรรมการ

Mr. Photipong Lamsam

นางสาวศุภนีวรรณ จูตระกูล

กรรมการ

Mr. Photipong Lamsam

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม

ประธานคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นายวิบูลย์ อังสนันท์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

Mr. Photipong Lamsam

นางจันทรา บูรณฤกษ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

Mr. Photipong Lamsam

นางจิตราภา หิมะทองคำ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

Mr. Photipong Lamsam

นายภูมิชาย ล่ำซำ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านตัวแทนประกันชีวิต

Mr. Photipong Lamsam

รศ. ดร. ธีระพร วีระถาวร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Mr. Photipong Lamsam
Organization Structure

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ