เมืองไทยประกันชีวิตร่วมเป็นพันธมิตร Care the Whale เดินหน้าโครงการ “ขยะขวดแก้วล่องหน”

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

12 ธันวาคม 2566

Care1 834 500

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมถ่ายภาพในฐานะพันธมิตรโครงการ Care the Whale จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการร่วมคัดแยกขยะขวดแก้ว และนำกลับคืนสู่กระบวนการรีไซเคิล พร้อมกันนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังประกาศความสำเร็จของโครงการขยะขวดแก้วล่องหน โดยในปี 2566 องค์กรพันธมิตรสามารถคัดแยกขยะขวดแก้วได้ 29,791.90 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นกว่า 270% จากปีก่อนหน้าลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 28,607.68 kg CO2e ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย