Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566 สรุปง่ายทำตามได้ทุกขั้นตอน

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566 สรุปง่ายทำตามได้ทุกขั้นตอน

07 กุมภาพันธ์ 2567

5 นาที

ดีเดย์กันมาตั้งแต่ปีใหม่ สำหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2566 ที่เริ่มยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 ซึ่งการยื่นภาษีด้วยตัวเองแบบกระดาษ สามารถยื่นได้ที่สำนักงานสรรพากรได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2567 และสำหรับการยื่นภาษีออนไลน์จะเปิดให้ยื่นได้ถึงวันที่ 8 เม.ย. 2567  ซึ่งการยื่นภาษีออนไลน์ 2566 นั้นเป็นวิธีที่รวดเร็วและไม่ต้องเสียเวลาไปที่สรรพาการด้วยตัวเอง ใครที่กำลังเตรียมตัวยื่นเสียภาษีหรือเพิ่งยื่นเป็นครั้งแรก ลองไปดูกันว่าเอกสารที่ต้องเตรียมยื่นภาษีออนไลน์ มีอะไรบ้าง รวมถึงวิธียื่นภาษีออนไลน์ มีขั้นตอนเป็นยังไงไปดูกัน!ยื่นภาษีออนไลน์ 2566	เอกสารยื่นภาษี

เอกสารที่ต้องเตรียมหักลดหย่อน ยื่นภาษีออนไลน์ 2566


การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ภ.ง.ด. 91 สำหรับผู้ที่มีเงินได้จากการจ้างงานเพียงอย่างเดียว เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส และ ภ.ง.ด. 90 สำหรับผู้ที่มีเงินได้จากการจ้างงานเพียงอย่างเดียว หรือมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย โดยสามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้ที่ efiling.rd.go.th กดเลือก “ยื่นแบบออนไลน์” ซึ่งสามารถยื่นได้ถึงวันที่  8 เม.ย. 2567 นี้เท่านั้น และก่อนยื่นภาษีทุกครั้งควรเตรียมเอกสารทั้งหมดให้พร้อม ได้แก่ เอกสารการขอหักลดหย่อนภาษีดังนี้


 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) โดยเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายได้รวมทั้งปี หลังจากหักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่าง ๆ
 • ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากการซื้อขายสินค้า
 • รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ทั้งปี เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา ค่าเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น
 • เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษีเพื่อประกอบการกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษี เช่น จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน เบี้ยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น


ยื่นภาษีออนไลน์ 2566

เริ่มต้น วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566


ขั้นตอนที่ 1: เข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร


เข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรและเลือกยื่นแบบออนไลน์ มือใหม่ที่ยังไม่มีบัญชีให้กดสมัครสมาชิกก่อน จากนั้นระบบจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร) วันเดือนปีเกิด เลขหลังบัตรประชาชน ที่อยู่ อีเมล พร้อมสร้างรหัสผ่านเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ E-filing สำหรับยื่นภาษีออนไลน์


ขั้นตอนที่ 2: เข้าสู่ระบบ E-filing ของกรมสรรพากร


เข้าสู่ระบบ E-filing โดยการกรอกเลขบัตรประชาชนในช่องชื่อผู้ใช้งาน พร้อมกรอกรหัสผ่าน และกด “ตกลง” จากนั้นยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ ระบบจะส่งรหัส OTP มายังเบอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนเบอร์ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์ใหม่ จากนั้นกดขอรหัส OTP


ขั้นตอนที่ 3: เลือกยื่นแบบภาษีเงินได้ ภ.ง.ด. 90/91


อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร จากนั้นกด “เข้าสู่ระบบ” และเลือก “ยื่นแบบ” ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91


ขั้นตอนที่ 4: กรอกข้อมูลผู้เสียภาษี


ตรวจสอบข้อมูลผู้เสียภาษี เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และสถานที่ติดต่อ จากนั้นเลือกสถานะ จากนั้นกด “ถัดไป”


ยื่นภาษีออนไลน์ 2566

สรุปจบ วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566


ขั้นตอนที่ 5: กรอกเงินได้


กรอกข้อมูลรายได้โดยนำข้อมูลมาจากหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) พร้อมกรอกเลขผู้จ่ายเงินได้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทที่เราทำงานอยู่)


สำหรับคนที่เปลี่ยนที่ทำงานระหว่างปีให้ขอหนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) กับที่ทำงานเก่าเพื่อนำมากรอกข้อมูลยื่นภาษีเงินได้ หากใครมีรายได้อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินเงินได้จากการจ้างานเช่น รายได้จากฟรีแลนซ์ รับจ้างทั่วไป และวิชาชีพอิสระ, รายได้จากทรัพย์สิน และการทำธุรกิจ, รายได้จากการลงทุน และรายได้จากมรดกหรือได้รับมา ให้กรอกข้อมูลลงไปด้วย หลังจากกรอกข้อมูลเงินได้เรียบร้อยแล้วให้กด “ถัดไป”


ขั้นตอนที่ 6: กรอกค่าลดหย่อน


กรอกข้อมูลค่าลดหย่อนต่าง ๆ ที่มี เช่น ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดา-มารดา ค่าลดหย่อนบุตร เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพ จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน SSF RMF กองทุน Thai ESG และเงินบริจาค เป็นต้น หลังจากกรอกข้อมูลค่าลดหย่อนเรียบร้อยแล้วให้กด “ถัดไป”


ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบข้อมูล


ตรวจสอบข้อมูลเงินได้และค่าลดหย่อนทั้งหมดที่ได้กรอกไป โดยระบบจะทำการคำนวณภาษีที่ต้องชำระให้อัตโนมัติ ซึ่งหากมีการชำระภาษีไปแล้วระบบจะแจ้งยอดที่ชำระเกิน โดยสามารถขอคืนภาษีที่ชำระเกินได้ รวมถึงนำเงินภาษีที่ชำระเกินไปอุดหนุนพรรคการเมืองได้หลังจากตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้กด “ถัดไป”


ขั้นตอนที่ 8: ยืนยันการยื่นแบบ


เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว กด “ยืนยันการยื่นแบบ” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นอันจบครบถ้วน


วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566 สรุปง่ายทำตามได้ทุกขั้นตอน

ใครที่กำลังเตรียมยื่นภาษี แนะนำให้รีบยื่นภาษีออนไลน์ได้เลย เพราะยื่นเร็วเท่าไหร่ก็ได้รับเงินภาษีคืนไวขึ้น เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับได้วางแผนทางด้านการเงินของเราด้วย ซึ่งในรายการลดหย่อนภาษี ประกันสุขภาพสามารถนำค่าเบี้ยไปลดหย่อนภาษี ได้สูงสุด 25,000 บาท อีกด้วยนะ


เลือกทำประกันสุขภาพที่ดูแลค่ารักษาทั้งโรคเล็ก โรคแรง ด้วยวงเงินที่เลือกได้ตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ คุ้มครองทั้ง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคทั่วไป ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย รวมถึงอายุรับประกันสูงสุด 90 ปี ดูแลต่อเนื่องยาว ๆ สูงสุดถึงอายุ 99 ปี


รายละเอียดเพิ่มเติม

☑️ โทร.1766 ตลอด 24 ชั่วโมง

☑️ ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือ สาขา ธนาคารกสิกรไทย


 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย


ที่มา : สืบค้นเมื่อวันที่ 26/01/67

🔖 finnomena (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/66)

🔖 efiling

🔖 ฐานเศรษฐกิจ (ข้อมูล ณ วันที่  16/01/67)

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

บทความน่าสนใจ