จุดเด่น

รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD)

สูงสุด 30 ครั้ง ต่อปี

ครอบคลุมครบถ้วน

ทั้งค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์ ค่าวินิจฉัย และค่ายา

โดนใจ

สามารถแยกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอกได้ โดยไม่ต้องซื้อร่วมกับความคุ้มครองผู้ป่วยใน

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


"ไม่มีใครอยากนอนโรงพยาบาล" แม้จะเป็นการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันกัน เราก็พร้อมดูแล ด้วยสัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) จาก เมืองไทยประกันชีวิต ที่ครอบคลุมครบถ้วน ทั้งค่าธรรมเนียม ค่ายา และการรักษาอื่นๆ ในกรณีผู้ป่วยนอก ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ จะเจ็บเล็กเจ็บใหญ่หรือวันไหนๆ ก้มีเราอยู่เคียงข้าง

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย

6 - 80 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน (เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก)

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามระเบียบการตรวจสุขภาพของแบบประกันภัยหลัก

หมายเหตุ

- เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383
- ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ข้อยกเว้น

การประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครอง ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย(รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง เป็นต้น

คำถามที่พบบ่อย

Q: อายุรับประกัน และระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่
A: สามารถทำรับประกันได้ตั้งแต่อายุ 6-80 ปี และจะได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี 

Q: สัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) หรือไม่
A:สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพดังกล่าว ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก)

Q: ซื้อแล้วคุ้มครองเลยไหม
A:หากเป็นการเจ็บป่วยจะต้องเกิดขึ้นหลังจากทำสัญญานี้ไปแล้ว 30 วัน
คุ้มครองอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ หลังจากต่ออายุ (Reinstatement) หรือทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 120 วัน

 เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร
 ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด
 เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่


คุ้มครองอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ หลังจากต่ออายุ (Reinstatement) หรือทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 180 วัน

โรคต่อมไทรอยด์  โรคลมบ้าหมู
โรคเบาหวาน  โรคภูมิแพ้ 
โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ
โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร  

Q: เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยหรือไม่
A:เบี้ยประกันภัยจะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย

Q: ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อสัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหรือไม่
A:ในการสมัครทำประกัน ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงข้อมูลสุขภาพตามความเป็นจริงให้บริษัทฯ ทราบในใบคำขอฯ ทั้งนี้การพิจารณาว่าจะขอตรวจสุขภาพหรือไม่ จะขึ้นอยู่หลักเกณฑ์และการพิจารณาของบริษัทฯ

Q: สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่ 
A:สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

 

 

รายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ เพื่อดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้ทันที เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันชีวิตและสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์

ความคุ้มครองสุขภาพแบบครบวงจร

ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ ด้วยความคุ้มครองสูงตั้งแต่ 20-100 ล้านบาท/ปี ในราคาเบี้ยเข้าถึงง่าย คลอบคลุมโรคร้ายแรงและการไปรักษาต่างประเทศ(2)

ประกันชีวิตและสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์

เก็ทง่าย จ่ายเต็มแม็กซ์!

ความคุ้มครองสุขภาพดีๆ ที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เพราะเหมาจ่ายวงเงินเดียวสูงสุด 5 ล้านบาท* เงื่อนไขน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

ประกันชีวิตและสุขภาพ

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

ดูแลเหมาๆ แม้ไม่มีสวัสดิการ

ไม่มีสวัสดิการก็ยังอุ่นใจตั้งแต่บาทแรก ในราคาเบี้ยที่เข้าถึงได้ ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสูงสุด 5 แสนบาท(1) พร้อมค่าห้องเพิ่มอีกวันละ 4 พันบาท(2)

ประกันชีวิตและสุขภาพ

โครงการ เอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส

Top up สวัสดิการที่คุณมี

สวัสดิการไม่พออย่ารอช้า เพราะค่ารักษาพยาบาล Top up ได้ ช่วยเติมเต็มจากสวัสดิการที่คุณมีสูงสุดถึง 5 แสนบาท(1) ในราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยต่อเดือน

ประกันชีวิตและสุขภาพ

โครงการ ดี คิดส์

ดี คิดส์ เพื่อลูกน้อย / ดี คิดส์ จุดเริ่มต้นของการดูแล

เพราะวัยเด็กคือจุดเริ่มต้นของพัฒนาการที่สำคัญ มอบความคุ้มครองเรื่องสุขภาพให้ลูกน้อยตั้งแต่เริ่มต้น เพิ่มความอุ่นใจให้พ่อแม่ยามลูกเจ็บป่วย

ประกันชีวิตและสุขภาพ

สัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็จ่ายให้

เจ็บเล็กเจ็บน้อยแค่ไหนก็ไม่หวั่น เพราะเราเพิ่มเติมความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอกให้ อุ่นใจ เพราะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ