สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ซื้อประกันสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ซื้อประกันชีวิต ประกันชีวิตแบบบำนาญ และประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะต้องแจ้งความประสงค์ให้กับบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยของคุณให้กับกรมสรรพากร มิเช่นนั้นคุณจะไม่สามารถใช้สิทธิฯ ได้


การไม่แจ้งความประสงค์ จะทำให้คุณไม่สามารถ ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
ค่าเบี้ยประกันภัย ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร


หรือ คลิกแจ้งความประสงค์


 

ทั้งนี้หากคุณแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัย
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมสรรพากร และบริษัทฯ ขอยกเลิกการจัดส่งหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยรูปแบบกระดาษตั้งแต่ปีภาษี 2564 เป็นต้นไป ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรอง การชำระเบี้ยประกันภัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเองที่

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

หมายเหตุ: ในปีภาษี 2564 คุณสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยได้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นต้นไป


หมายเหตุ: การใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด

ค้นหาสาขา

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

"เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครอง และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น"

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ