Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Saving Banner

เมืองไทย เพอร์เฟค เซฟวิ่ง 11/5

ให้การวางแผนภาษีของคุณสมบูรณ์แบบ

อายุ 20-65 ปี ซื้อได้

อายุ 20-65 ปี ซื้อได้

คุ้มครองนาน 11 ปี

คุ้มครองนาน 11 ปี

ลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษีได้

เวลาทำการ จ-ศ 8.30-20.00 น.

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

เริ่มต้นวางแผนอนาคตให้มั่นคง ที่ให้ครบทั้งเงินออมและลดหย่อนภาษีได้ กับ เมืองไทย เพอร์เฟค เซฟวิ่ง 11/5 จากเมืองไทยประกันชีวิต ออมสั้น 5 ปี คุ้มครองนาน 11 ปี รับเงินจ่ายคืนทุกรอบ 2 ปีกรมธรรม์ พร้อมผลประโยชน์คุ้มค่า รวมตลอดสัญญาสูงสุดถึง 527.5%(1) สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งยังสะดวก สบาย ซื้อได้ง่าย ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้

ผลประโยชน์


11 5 Table

(1) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
(2) กรณีมีชีวิตอยู่ครบสัญญาจะได้รับผลประโยชน์เท่ากับ 520% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 101% ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)
(3) ความคุ้มครองชีวิตเท่ากับ % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น หรือ 101% ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)

 

  • เป็นการออมเงินในรูปแบบประกันชีวิต
  • เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เป็นแบบประกันสำหรับการสมัครผ่านสื่อออนไลน์ โดยท่านจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัคร
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

บทความน่าสนใจ