Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

ประกันชีวิตตลอดชีพ เมืองไทย แฮปปี้ รีเทิร์น 99/7

เมืองไทย แฮปปี้ รีเทิร์น 99/7

จ่าย 7 ปี คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี

อายุ 30 วัน - 70 ปี<br>ซื้อได้

อายุ 30 วัน - 70 ปี
ซื้อได้

ดูแลถึง<br/>อายุ 99 ปี

ดูแลถึง
อายุ 99 ปี

ซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เวลาทำการ จ-ศ 8.30-20.00 น.

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

เตรียมพร้อมอนาคตสำหรับคนที่คุณรัก ให้คุณส่งมอบความมั่นคงได้อย่างมั่นใจ สร้างรายได้ให้ลูกรักด้วยเงินคืนที่มอบให้ตลอดสัญญา พร้อมทั้งความคุ้มครองชีวิตให้เป็นมรดกส่งต่อไปยังรุ่นหลาน
เพื่อให้คนที่คุณรักสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและแข็งแรง

คุณไอซ์ ICE PADIE - ภาวิดา ชิตเดชะ
คุณแม่มือใหม่ที่อยากดูแลตัวเองให้ดีที่สุด เพื่ออยู่ซัปพอร์ตลูกให้ได้นานที่สุด

บทบาทของการเป็นคุณแม่ที่ต้องทำงาน และเลี้ยงลูกไปด้วย ทำให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้น เพราะอยากอยู่กับลูกให้ได้นานที่สุดอยากเห็นลูกโต อยากเห็นลูกทำงาน อยากเห็นลูกมีแฟน อยากเห็นลูกแต่งงาน ไอซ์เลยเลือกฝากอนาคตของลูกดูแลเขาในวันที่ไอซ์ไม่อยู่ ด้วย ShieldLife ประกันชีวิตที่ทำให้ไอซ์ชิลกับชีวิตได้เต็มที่ จาก เมืองไทยประกันชีวิต เหมือนเป็นทุนให้เขาต่อยอดแพลนของตัวเองได้ในอนาคต ประกันชีวิตตลอดชีพ ความคุ้มครอง

หมายเหตุ: ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

ประกันชีวิตตลอดชีพ ผลประโยชน์

บริการที่แนะนำ

 

(1) %ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

 

  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

บทความน่าสนใจ