• เปิดบัญชีรับฝากทรัพย์สินและบัญชีเงินฝากตามคำสั่งของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“ผู้ฝาก”) และดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวข้อง และ/หรือ โดยกฎหมายอนุญาตให้ธนาคารรับฝากได้
  • จัดเก็บเงินต้น ดอกเบี้ย เงินปันผล และเงินผลประโยชน์อื่นใดจากทรัพย์สินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก และจ่ายเงิน ให้แก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลใด ๆ ตามคำสั่งของผู้ฝาก 
  • ดำเนินการใด ๆ เพื่อเป็นการโอนทรัพย์สินมาในนามของผู้ฝาก เข้าฝากในบัญชีทรัพย์สินของผู้ฝาก รวมทั้งจัดทำรายงานต่าง ๆ เพื่อนำส่งให้กับผู้ฝากและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  • จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้ฝาก

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ