Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

รู้จัก Toxic Relationship หรือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ

รู้จัก Toxic Relationship หรือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ

Toxic Relationship หรือ ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะจากครอบครัว การทำงาน หรือความรัก ผ่านพฤติกรรม คำพูด และทัศนคติที่บั่นทอนจิตใจจนทำให้เกิดความทุกข์ในชีวิต สร้างความเสียหายทางจิตใจ และร่างกาย ซึ่งความสัมพันธ์แบบ Toxic จะมีแบบไหนบ้าง เราต้องทำอย่างไรถึงจะหลุดพ้นออกจากความสัมพันธ์รอบ ๆ ตัว ทั้งจากแฟน toxic เพื่อน toxic และวิธีแก้ไข Toxic Relationship มาดูกัน Toxic Relationship คืออะไร

Toxic Relationship คืออะไร


Toxic Relationship หรือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ คือ ความสัมพันธ์ที่ส่งผลเสียต่อจิตใจ อารมณ์ หรือสุขภาพกายของผู้เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนรัก Toxic เพื่อน Toxic ครอบครัว Toxic หรือเพื่อนร่วมงาน สัญญาณเตือนของความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ ได้แก่


 • การถูกควบคุม หรือเอาเปรียบ
 • การถูกวิพากษ์วิจารณ์ หรือดูถูก
 • การถูกทำร้าย ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ
 • การถูกทำให้รู้สึกไร้ค่า หรือไร้ความสามารถ
 • การถูกทำให้รู้สึกโดดเดี่ยว หรือถูกทอดทิ้ง


ความสัมพันธ์เป็นพิษสามารถส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องได้หลายด้าน เช่น


 • ทำให้เกิดความรู้สึกแย่กับตัวเอง รู้สึกไร้ค่า รู้สึกต่ำต้อย
 • ทำให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล และความซึมเศร้า
 • ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพกาย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง นอนไม่หลับ
 • ทำให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์อื่น ๆ เช่น การทะเลาะเบาะแว้ง การแยกทาง
 • หากพบว่าตัวเองกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ ควรพิจารณาหาทางออกจากความสัมพันธ์นั้น โดยอาจพูดคุยกั
 • คู่ความสัมพันธ์เพื่อหาวิธีแก้ไข หรือขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต


โดยความสัมพันธ์แบบ Toxic ถือเป็นขั้วตรงข้ามของ Healthy relationship ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีการสนับสนุนกัน และกันในทางที่ดี ซึ่งหากมีความสัมพันธ์ที่แข็งแรงจะสามารถประนีประนอม และให้อภัยกันได้ แม้จะคิดเห็นไม่ตรงกันในบางเรื่อง มีความพยายามในการทำความเข้าใจซึ่งกัน และกัน พยายามพูดคุยสื่อสารกัน ทำให้การอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องที่สบายใ จและปลอดภัย และเป็นรากฐานของการมีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน และมั่นคง


สัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์แบบ Toxic?

สัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์แบบ Toxic?


อย่างที่ได้กล่าวไปว่าสัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์แบบ Toxic มีหลายประการ สัญญาณเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบความสัมพันธ์ของเรา เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคนรัก เพื่อน ครอบครัว  หรือเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสามารถสังเกตุสัญญาณ Toxic Relationship ได้ดังนี้


 • ขาดการสนับสนุน ไม่รู้สึกว่าได้รับกำลังใจ รู้สึกว่าเขาไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไป
 • บทสนทนามีแต่จะเสียดสี และถ้อยคำถากถาง
 • ความหึงหวงเกินเหตุ แม้กับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ
 • การควบคุม กดขี่ บังคับ ละเมิดสิทธิ
 • ความเจ้าคิดเจ้าแค้น ไม่ปล่อยวางกับเรื่องราวในอดีต
 • ความไม่ซื่อสัตย์ โกหก ไม่พูดความจริงเพราะกลัวผลลัพธ์ที่จะตามมา
 • การละเลย หรือเพิกเฉย
 • ขัดแย้งเรื่องการเงินบ่อยครั้ง
 • มีความเครียดสะสมจากความสัมพันธ์
 • ความต้องการของคุณถูกละเลย
 • สูญเสียความสัมพันธ์อื่น ๆ อย่างเพื่อน หรือครอบครัว เพราะกลัวรักษาเขาไว้ไม่ได้
 • ไม่รักตัวเอง
 • จมอยู่กับความหวังลม ๆ แล้ง ๆ ที่อยากจะกลับไปเหมือนตอนที่ความสัมพันธ์ยังหอมหวานกว่านี้
 • ต้องระมัดระวังคำพูด หรือการกระทำตลอดเวลา จนไม่เป็นตัวเอง


วิธีป้องกันไม่ให้เกิด Toxic Relationship


วิธีป้องกันไม่ให้เกิด Toxic Relationship


เมื่อแก้ที่คนอื่นไม่ได้ ก็ต้องมาปรับ หรือป้องกันตัวเองไม่ให้เกิด Toxic Relationship ซึ่งสามารถลองปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ดังนี้


 • สังเกตพฤติกรรมตัวเองอยู่เสมอเมื่อไรที่เผลอมีพฤติกรรม Toxic จาก ทัศนคติ หรือปฏิกิริยาโต้ตอบที่ไม่น่ารัก ควรเช็กตัวเองเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบที่อาจมีต่อผู้อื่น การทบทวนพฤติกรรมการแสดงออกของตัวเองเป็นประจำสามารถทำให้มีสติมากขึ้น
 • ฝึกตัวเองให้มี Empathy จะช่วยให้คุณเข้าใจความรู้สึกและมุมมองของผู้อื่นในเชิงบวกมากขึ้น
 • พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ช่วยบรรเทาความเครียด และความฉลาดทางอารมณ์จะช่วยให้สามารถควบคุมอารมณ์และการแสดงออกได้ดีขึ้น รวมถึงลดพฤติกรรมท็อกซิกได้
 • รู้จักเคารพขอบเขตของผู้อื่น ต้องเข้าใจว่าเมื่อใดควรปฏิเสธ เมื่อใดควรใช้เวลาส่วนตัว และเมื่อใดควรหลีกเลี่ยง หรือพฤติกรรมบางอย่างที่ก้าวร้าวที่อาจจะนำไปสู่ความไม่พอใจระหว่างความสัมพันธ์
 • ขอคำแนะนำจากนักจิตวิทยา จิตแพทย์ หากจำเป็น เพราะบางครั้งต้นตอของพฤติกรรม Toxic อาจฝังลึกเป็นปมมานาน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับบาดแผลในอดีต หรือปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไข การขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญอาจเป็นประโยชน์


เตรียมรับมือกับ Toxic People อย่างไร

เตรียมรับมือกับ Toxic People อย่างไร


คน Toxic เปรียบได้กับสารเคมี ถ้าอยู่ด้วยเป็นเวลานานร่างกายก็จะได้รับสารพิษเหล่านี้ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสภาพจิตใจ และความสัมพันธ์ ดังนั้นเราเตรียมพร้อมรับมือกับพฤติกรรมของคนเหล่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด Toxic Relationship


 1. รักษาระยะห่างจากคนเหล่านั้น ถ้ารู้ว่าคนเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น เพื่อนร่วมงาน คนใกล้ชิด ใครสักคนในครอบ เป็นพิษต่อตัวคุณถ้าสามารถจะเลี่ยงการพบปะได้ก็ควรที่จะทำ ถ้าจำเป็นที่จะต้องสื่อสารกันอาจลองเปลี่ยนมาเป็นการใช้เครื่องมือสื่อสารแทนการพบปะตัวต่อตัวกันตรง ๆ
 2. ควบคุมอารมณ์ของเราเอง เมื่อแก้ปัญหาที่ต้นตอไม่ได้ ลองหันกลับมาจัดการที่ตัวเองดู ค่อย ๆ ปรับอารมณ์โดยวิธีควบคุมลมหายใจอย่างช้า ๆ แล้วค่อย ๆ ผ่อนคลายอารมณ์ให้เบาลง
 3. เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ปล่อยให้พวกเขาพูดให้จบไม่ไปขัดการแสดงความคิดเห็น เพราะบางครั้งเราอาจจะไม่ชอบที่เขาพูดไม่ดีในครั้งก่อน ๆ เลยเป็นภาพจำของเราว่าเขาเป็นคน Toxic ให้ลองเปิดโอกาสให้เขา และเมื่อเขาพูดจบค่อยถามเพิ่มเติมจากที่เขาต้องการจะสื่อสารกับเรา
 4. ไม่บังคับ หรือพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้น ในบางครั้งก็ต้องมองย้อนกลับมาที่ตัวเองด้วยว่า เรารึเปล่าที่ทำให้เกิดความ Toxic อย่างเช่นเพื่อนร่วมงานของคุณกำลังเครียดกับงานที่ทำอยู่แล้วต้องอยู่ในสภาวะการกดดันจากหัวหน้างานแล้วตัวคุณไปพูดให้เขาลองทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อนผ่อนคลายความเครียด แต่หารู้ไม่ ความหวังดีเหล่านั้นอาจกลายเป็นการบังคับให้ทำแทนจึงทำให้เขาแสดงพฤติกรรม Toxic ออกมาให้เห็น
 5. อย่าหลงกลความ Toxic หากคุณโดนแสดงพฤติกรรม Toxic ใส่ ไม่จำเป็นต้องทำกลับ การรู้ทันความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรมของตัวเองสามารถช่วงหลีกเลี่ยงการเป็นคน Toxic เองได้ ถ้าหากมีความรู้สึกที่เริ่มจะเป็นลบลองคิดว่า ถ้าหากทำผิดไปแล้วความรู้สึกจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ 


สุดท้ายการหลุดพ้นจาก Toxic Relationship โดยการเริ่มจากตัวเราเอง สำรวจพฤติกรรม ทัศนคติต่าง ๆ ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความ Toxic หรือไม่ หรือเรากำลังอยู่กับบุคคลเป็นเหล่านี้ ซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพจิต ก็พยายามดึงตัวเองให้ออกห่างพลังลบ และเติมพลังบวกเข้าสู่ร่างกายเพื่อทดแทนส่วนที่สึกหรอจากสารพิษที่ไม่ดี เพราะหากเราสะสมพลัง Toxic ไว้ในร่างกายมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้เราเครียดมากเท่านั้น และอาจจะส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดโรคร้ายแรงเหล่านี้กับร่างกายได้


 • โรคแผลในกระเพาะอาหาร : ความเครียดส่งผลให้กระเพาะหลั่งน้ำย่อยออกมามาก เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุกระเพาะอาหาร เกิดการอักเสบเรื้อรัง นำไปสู่การเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
 • โรคหัวใจและความดันเลือดสูง : ความเครียดทำให้หลอดเลือดทั่วร่างกายหดตัวตีบตัน อวัยวะต่าง ๆ ได้รับเลือดไม่พอ หากเกิดกับหัวใจ จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย เป็นโรคหัวใจ และเมื่อหลอดเลือดตีบมาก ๆ จะทำให้เป็นโรคความดันเลือดสูง
 • โรคเบาหวาน : กรดไขมันที่ถูกกระตุ้นออกมา หากผ่านมายังตับ ตับจะเปลี่ยนไขมันเป็นน้ำตาล ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ฉะนั้นคนที่เครียดมาก ๆ จะเป็นโรคเบาหวาน 
 • โรคมะเร็ง : สังเกตได้ว่าคนที่เครียดมักไม่สบายง่าย เช่น เป็นหวัด เจ็บคอ เป็นแผลในปาก เมื่อภูมิต้านทานลดลง ฮอร์โมนสารทุกข์เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดเซลล์ผิดปกติ จนเจริญเติบโตเป็นเนื้องอกมะเร็งในที่สุด


รู้จัก Toxic Relationship หรือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ


ความคุ้มครองสุขภาพ คุ้มครอง คุ้มเวอร์ จะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องแอดมิตเมื่อไหร่ก็ไม่กังวลค่ารักษา จะเจ็บป่วยโรคทั่วไป อย่าง ไข้หวัดใหญ่ ลำไส้อักเสบ หรือโรคร้ายแรง อย่าง โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคปอด ก็หายห่วง


👉 เลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท
👉 สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี ดูแลถึงอายุ 99 ปี
👉 ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย เช่น เคมีบำบัด, Targeted Therapy และ Immunotherapy


พิเศษ! รับส่วนลดสูงสุด 15% สำหรับเบี้ยประกันปีต่ออายุ เพียงทำกิจกรรมผ่านแอปฯ MTL Fit


รายละเอียดเพิ่มเติม
☑️ โทร.1766 ตลอด 24 ชั่วโมง
☑️ ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต


 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย


ที่มา : สืบค้นเมื่อวันที่ 10/01/67

🔖 สสส. (ข้อมูล ณ วันที่ 28/06/66)

🔖 Thairath (ข้อมูล ณ วันที่ 06/12/65)

🔖 thestandard (ข้อมูล ณ วันที่ 24/06/66)

🔖 hellokhunmor

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

บทความน่าสนใจ