จุดเด่น

เลือกชำระเบี้ยประกันได้

จ่ายเบี้ยสบายๆ รายงวด หยุดพักชำระเบี้ย เพิ่มเงินออมหรือถอนเงินลงทุนบางส่วนก็ทำได้*

ให้ความสำคัญทุกช่วงเวลา**

กำหนดเบี้ยประกัน ปรับเปลี่ยนทุนประกัน เพิ่มลดสัดส่วนการลงทุน ได้ตามที่คุณต้องการ

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน

จากการลงทุนในกองทุนรวมผ่าน บลจ. ชั้นนำ

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกัน

30 วัน - 70 ปี

คุ้มครองชีวิตยาวถึง

อายุ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 99 ปี

เบี้ยประกันภัยหลักขั้นต่ำ

- รายปี 20,000 บาท 
- ราย 6 เดือน 10,000 บาท 
- ราย 3 เดือน 6,000 บาท
- รายเดือน 2,000 บาท

เลือกกองทุนคุณภาพได้หลากหลายนโยบายและบริษัทจัดการ

ดำเนินงานโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ

เพิ่มความอุ่นใจด้วยสัญญาเพิ่มเติม

การประกันภัยสุขภาพและโรคร้ายแรง เพื่อรับความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น

*ทั้งนี้ ภาวะการลงทุนที่ผันผวนจนทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนลดลง หรือการหยุดพักชำระเบี้ยรวมถึงการถอนเงินลงทุนบางส่วนจากกรมธรรม์  อาจส่งผลให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับลดลง

** ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์และการพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

หมายเหตุ
โครงการ mDesign เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยเมืองไทย
ยูนิตลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด)

Unit-Linked mDesign Sales Sheet ดาวน์โหลด


ความคุ้มครองเพิ่มเติม
เพิ่มความอุ่นใจด้วยสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพและโรคร้ายแรง แบบเบี้ยประกันภัยรวมคงที่ตลอดอายุสัญญา (สัญญาเพิ่มเติม UDR) เช่น

ทั้งนี้ ระยะเวลาให้ความคุ้มครองต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่และตราบเท่าที่มูลค่าลงทุนมีเพียงพอที่จะชำระการประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม

เบี้ยประกันภัย (ไม่รวมส่วนของการลงทุน) ของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และ 383

โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้นและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

การเปรียบเทียบ ยูนิตลิงค์ กับประกันชีวิตทั่วไป และกองทุนรวม


ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

mDesign ความสุขทุกช่วงชีวิตที่ออกแบบได้

คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

mGrow 615 รับความคุ้มครองยาว 15 ปี จ่ายเบี้ยสั้น 6 ปี

สร้างพอร์ตชีวิตให้เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยประกันชีวิตควบการลงทุนที่จ่ายเบี้ยสั้น 6 ปี รับความคุ้มครองยาว 15 ปี เลือกขยายความคุ้มครองได้ถึงอายุครบ 99 ปี* พร้อมรับโบนัสเพิ่ม 2%** ณ ต้นปีกรมธรรม์ที่ 7

จ่ายครั้งเดียว คุ้มครองชีวิต+ลงทุนยาวๆ - mOne

คุ้มครองชีวิตถึงครบอายุ 99 ปี

เพราะชีวิตมีเรื่องราวที่ต่างกัน สร้างหลักประกันที่มั่นคงพร้อมส่งต่อความมั่งคั่งให้คนที่คุณรัก "คุ้มครองชีวิตควบคู่การลงทุน อุ่นใจในการใช้ชีวิต จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว รับความคุ้มครองพร้อมโอกาสลงทุนได้จนถึงครบอายุ 99 ปี"

mOnePlus

คุ้มครองชีวิตถึงครบอายุ 99 ปี*

จ่ายครั้งเดียวเพื่อคุ้มครองตลอดชีวิต พลัสความมั่นคงในอนาคตของคุณและครอบครัว

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ