จุดเด่น

ชัดเจน

จ่ายเบี้ยประกันภัยหลักเพียง 6 ปี คุ้มครองยาวๆ 15 ปี เลือกขยายความคุ้มครองได้ถึงอายุครบ 99 ปี*

รับโบนัสพิเศษ**

ณ ต้นปีกรมธรรม์ที่ 7 รับโบนัสพิเศษ 2% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 6**

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน

จากการลงทุนในกองทุนรวมผ่าน บลจ. ชั้นนำ

การันตีคุ้มครองชีวิต 15 ปี

แม้มูลค่ากรมธรรม์จะเท่ากับหรือน้อยกว่าศูนย์ รับความคุ้มครองชีวิตจำนวน 3 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี***

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกัน

30 วัน - 70 ปี

คุ้มครองชีวิตยาวถึง

15 ปี เลือกขยายความคุ้มครอง ได้ถึงอายุครบ 99 ปี*

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

6 ปี

เบี้ยประกันภัยหลักขั้นต่ำ

- รายปี 20,000 บาท 
- ราย 6 เดือน 10,000 บาท 
- ราย 3 เดือน 6,000 บาท
- รายเดือน 2,000 บาท

เลือกกองทุนคุณภาพได้หลากหลายนโยบายและบริษัทจัดการ

ดำเนินงานโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ

เพิ่มความอุ่นใจด้วยสัญญาเพิ่มเติม

การประกันภัยสุขภาพและโรคร้ายแรง เพื่อรับความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น

* ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์และการพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
** ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยหลักอย่างต่อเนื่องครบทุกงวดตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 โดยไม่เคยลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก และไม่เคยถอนเงินจากกรมธรรม์โดยการหักเงินจากบัญชีเงินสะสมจากเบี้ยประกันภัยหลัก และไม่เคยใช้สิทธิการหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย จะได้รับโบนัส 2% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ได้รับชำระแล้วตั้งแต่ปีที่ 1ถึงปีที่ 6
*** ผู้เอาประกันภัยจะได้รับสิทธิความคุ้มครองชีวิตเท่ากับจำนวน 3 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี โดยผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยหลักอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย ไม่เคยมีการถอนเงินจากกรมธรรม์โดยการหักเงินจากบัญชีเงินสะสมจากเบี้ยประกันภัยหลัก และไม่เคยลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก

โครงการ mGrow 615 เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เมืองไทยยูนิตลิงค์ 615

Unit-Linked mGrow 615 Sales Sheet ดาวน์โหลด


ความคุ้มครองเพิ่มเติม
เพิ่มความอุ่นใจด้วยสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพและโรคร้ายแรง (สัญญาเพิ่มเติม UDR) เช่น

ทั้งนี้ ระยะเวลาให้ความคุ้มครองต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่และตราบเท่าที่มูลค่าลงทุนมีเพียงพอที่จะชำระค่าการประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม

เบี้ยประกันภัย (ไม่รวมส่วนของการลงทุน) ของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และ 383

โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้นและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

การเปรียบเทียบประกันชีวิตทั่วไป ยูนิตลิงค์ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ และกองทุนรวม


ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

mGrow 615 ให้คุณและพอร์ตการลงทุนเติบโตอย่างมั่นคง

คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความสุขทุกช่วงชีวิตที่ออกแบบได้ - mDesign

คุ้มครองชีวิตถึงครบอายุ 99 ปี

ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ออกแบบมาให้ยืดหยุ่น วางแผนการเงินได้หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกจังหวะของชีวิต อุ่นใจมากขึ้นด้วยสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ

จ่ายครั้งเดียว คุ้มครองชีวิต+ลงทุนยาวๆ - mOne

คุ้มครองชีวิตถึงครบอายุ 99 ปี

เพราะชีวิตมีเรื่องราวที่ต่างกัน สร้างหลักประกันที่มั่นคงพร้อมส่งต่อความมั่งคั่งให้คนที่คุณรัก "คุ้มครองชีวิตควบคู่การลงทุน อุ่นใจในการใช้ชีวิต จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว รับความคุ้มครองพร้อมโอกาสลงทุนได้จนถึงครบอายุ 99 ปี"

mOnePlus

คุ้มครองชีวิตถึงครบอายุ 99 ปี*

จ่ายครั้งเดียวเพื่อคุ้มครองตลอดชีวิต พลัสความมั่นคงในอนาคตของคุณและครอบครัว

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ